01. Recursos i documentació

Píndoles

Guies

  • Informe sobre implicaciones legales para el desarrollo de un modelo de gestión de datos genéticos

  • Avaluació dels aspectes derivats de la normativa de protecció de dades en projectes de recerca.

  • Guia de protecció de dades per a pacients i usuaris dels serveis de /Salut

  • Guia sobre les tècniques i bones pràctiques de la pseudonimització

Eines