Serveis

Serveis

 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.

 • Supervisar que es compleix la normativa.

 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.

 • Cooperar amb l’autoritat de control.

 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

01. Recursos i documentació

Píndoles

Guies

 • Informe sobre implicaciones legales para el desarrollo de un modelo de gestión de datos genéticos

 • Avaluació dels aspectes derivats de la normativa de protecció de dades en projectes de recerca.

 • Guia de protecció de dades per a pacients i usuaris dels serveis de /Salut

 • Guia sobre les tècniques i bones pràctiques de la pseudonimització

Eines

Designació DPD

 • Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

 • Resolució de 19 de juliol de 2018, d’atribució de les funcions de delegat de protecció de dades a la Fundació Ticsalut i Social, mitjançant el seu director el senyor Josué Sallent Ribes.

02. Drets

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades
personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica
saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on prové, per a
quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d’informació que no
pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

El DPD de Salut vetlla de forma independent perquè les entitats adherides que tractin
dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Des del DPD de Salut, també informem les persones sobre els seus drets, com
s’exerceixen i què poden fer si no es respecten.

Per saber-ne més

03. Entitats

Entitats del sector públic de Salut que s’han adherit a la oficina
del delegat de protecció de dades de la Fundació TIC Salut,
com a DPD de Salut.

Nom entitat

 • Agència de qualitat i avaluació Sanitària de Catalunya (AQUAS)

  info
 • Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya

  info
 • Banc de Sang i Teixits (BST)

  info
 • Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)

  info
 • Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP)

  info
 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS)

  info
 • Consorci Hospitalari de Vic

  info
 • Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)

  info
  • Adreça

   Edifici Mestral - Parc Sanitari Pere Virgili Esteve Terradas, 30. 08023 Barcelona

  • Web

   http://www.csb.cat/
 • Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA)

  info
 • Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG)

  info
 • Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

  info
 • Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)

  info
 • Departament de Salut

  info
 • Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR)

  info
 • Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol)

  info
 • Fundació Joan Costa Roma

  info
 • Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

  info
 • Gestió i prestació serveis de salut (GPSS)

  info
 • Institut Català de la Salut (ICS)

  info
 • Institut Català d'Oncologia (ICO)

  info
 • Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

  info
 • Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

  info
 • Institut de Recerca Biomèdica IRB LLEIDA - Fundació Dr. Pifarré

  info
 • Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

  info
 • Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)

  info
 • Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

  info
  • Adreça

   Centre de R+D+I en Nutrició i Salut Avda. de la Universitat, 1 - 2a plantaE- 43204 - Reus Tarragona

  • Web

   http://www.iispv.cat/
 • Logaritme Serveis Logístics, AIE

  info
 • Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

  info
 • Servei Català de la Salut (CATSALUT)

  info
 • Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)

  info
 • Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (FPS del CSdM)

  info
 • Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

  info
 • Hospital Germans Tries i Pujol. Gerència Territorial Metropolitana Nord (HUGTiP)

  info
 • Institut Català de Farmacologia (ICF)

  info
 • Salut Catalunya Central (SCC)

  info
 • Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp

  info
04. Funció i serveis

FUNCIONS DEL DELEGAT DE PROTECCCIÓ DE DADES

 • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.

 • Supervisar que es compleix la normativa.

 • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.

 • Cooperar amb l’autoritat de control.

 • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

Catàleg de serveis

01 Formació i acompanyament al desplegament

 • Ajuda en el disseny i implantació de polítiques de protecció de dades.

 • Implantació de mesures de protecció de dades des del disseny i protecció de dades per defecte adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.

 • Implantació de mesures de seguretat adequades als riscos i naturalesa dels tractaments.

 • Implantació de programes de formació i sensibilització del personal en matèria de protecció de dades.

 • Acompanyament en el desplegament dels aspectes de protecció de dades als equips de les entitats.

02 Acompanyament al compliment

 • Identificació de les bases jurídiques dels tractaments.

 • Suport en el compliment dels principis relatius al tractament, com els de limitació de finalitat, minimització o exactitud de les dades.

 • Contractació d’encarregats de tractament, inclòs el contingut dels contractes o actes jurídics que regulin la relació responsable- encarregat.

 • Valoració de compatibilitat de finalitats diferents de les quals van originar la recollida inicial de les dades.

 • Valoració de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.

 • Identificació dels instruments de transferència internacional de dades adequades a les necessitats i característiques de l’organització i de les raons que justifiquin la transferència.

 • Anàlisi de risc dels tractaments realitzats.

 • Auditoria de protecció de dades.

 • Investigació d’ofici o a sol·licitud de part.

03 Acompanyament a les Avaluacions d’Impacte

 • Determinació de la necessitat de realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.

 • Suport a la realització d’avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades.

04 Cooperació amb les autoritats de control

 • Establiment i gestió dels registres d’activitats de tractament.

 • Establiment de procediments de gestió de violacions de seguretat de les dades, inclosa l’avaluació del risc per als drets i llibertats dels afectats i els procediments de notificació a les autoritats de supervisió i als afectats.

 • Consulta prèvia Art. 36.

 • Consultes vàries.

05 Interlocució i punt de contacte

 • Registre i seguiment de peticions, consultes i incidències al DPD.

 • Establiment de mecanismes de recepció i gestió de les sol·licituds d’exercici de drets per part dels interessats.

 • Interlocució amb les autoritats de control

 • Relacions amb el sector Salut.

 • Coordinació amb el grup dels DPD del sector Salut.

 • Coordinació amb el grup dels DPD de la Generalitat i el seu sector públic.

 • Portal de l’Oficina del DPD.