• Facilitar la ciència mèdica amb l’estudi de la histologia normal i la fisiologia d’un òrgan o sistema.
  • Conjunt de tècniques i processos emprats per crear imatges digitals del cos humà tenen finalitats clíniques com diagnosticar, examinar i tractar malalties.

Context

El Departament de Salut es va dotar l’any 2018 del Sistema d’Imatge Mèdica Digital de Catalunya (SIMDCAT) un entorn segur i tecnològicament avançat on emmagatzemar i compartir serveis d’imatge mèdica digital entre les entitats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

SIMDCAT també permet disposar de serveis i recursos digitals basats en una mateixa arquitectura de programari de manera segura i deslocalitzada com a cloud service per fer accessibles les imatges mèdiques digitals des dels diferents historials electrònics de salut de manera descentralitzada.

L’avenç ràpid de la tecnologia i la consolidació de disciplines com la intel·ligència artificial posicionen la imatge mèdica digital com una font d’informació de dades clíniques rellevant per desenvolupar models d’assistència sanitària basats en la predicció precoç i la prevenció, Per tant permeten millorar l’actual cartera de serveis assistencials en termes d’equitat, eficiència i sostenibilitat sistèmica.

Consulta els projectes relacionats amb IMD del Sistema de Salut de Catalunya on hi participa la Fundació TIC Salut Social.

Projectes

Pat-SIMDCAT

SIMDCAT