• L’Àrea d’Atenció Digital Personalitzada impulsa l’ús de la tecnologia en els processos assistencials per tal que esdevinguin més proactius, participatius, col·laboratius, intel·ligents i personalitzats, i  assegurar l’avenç del sistema de salut.

01. Objectius de l'àrea

  • Definir, dissenyar i desenvolupar protocols i eines tecnològiques que garanteixin el seguiment personalitzat, proactiu i estandarditzat del ciutadà.
  • Potenciar l’eficiència i l’accessibilitat dels serveis tecnològics d’assistència bastint-los d’una mirada modular que comprengui tant determinants moleculars com ambientals.
  • Implementar models integratius de detecció, diagnòstic, tractament i seguiment del pacient.
  • Avaluar solucions tecnològiques que adeqüin l’atenció sanitària i social a les necessitats del sistema, centrant-se en l’individu i la població.

L’Àrea d’Atenció Digital Personalitzada centra els seus esforços en les eines tecnològiques que aproximin el model assistencial al de la Medicina Personalitzada de Precisió i l’e-Health.