La interoperabilitat és la capacitat de compartir informació entre sistemes o dispositius sense que es perdi el seu significat.

Garanteix l’accés a la informació independentment del lloc en què s’hagi registrat i n’afavoreix el reaprofitament, minimitzant punts cecs i assegurant el contínuum assistencial.

Des de la Fundació TIC Salut Social donem suport transversal als Sistemes de Salut i de Serveis Socials de Catalunya per promoure la utilització d’estàndards de referència internacional com HL7 FHIR, SNOMED CT, LOINC, IHE, DICOM i OpenEHR, entre d’altres.

A través de diferents projectes posem a l’abast de tota la comunitat informació tècnica de referència, clara, veraç i útil.

Serveis

Centre Nacional de Referència SNOMED CT

L’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social com a Centre Nacional de Referència de SNOMED CT per al Departament de Salut de Catalunya és l’organisme encarregat de mantenir i publicar l’Extensió catalana SNOMED CT.

Informa’t o sol·licita l’Extensió catalana SNOMED CT

 

Centre Nacional de Referència OIDs

L’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social com a Centre Nacional de Referència d’OIDs per al Departament de Salut de Catalunya és l’organisme encarregat de mantenir, gestionar i publicar els OIDs del Departament de Salut de Catalunya.

Informa’t o sol·licita el catàleg d’OIDs

 

Catàlegs Departament de Salut de Catalunya

L’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social s’encarrega d’actualitzar, mantenir, i proporcionar els catàlegs, vocabularis controlats, i subconjunts al Departament de Salut de Catalunya mitjançant el Servidor Terminològic i l’Eina de catàlegs clínics del Sistema Sanitari Català.

Informa’t sobre els catàlegs del Departament de Salut

 

Wiki OFSTI

L’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies de la Fundació TIC Salut Social proporciona i actualitza el contingut d’aquesta wiki per tal de donar coneixement sobre la interoperabilitat, els estàndards, i els catàlegs, al sector de la salut.

Accedeix a la wiki

Projectes

L’Àrea d’interoperasbilitat participa de manera transversal en diferents projectes del Sistema de Salut de Catalunya i en projectes propis de la Fundació TIC Salut Social. Algunes de les tasques realitzades son liderar-ne les tasques d’interoperabilitat, assumir les tasques del desenvolupament dels missatges HL7 FHIR o de la codificació SNOMED CT i LOINC, desenvolupar el pilotatge del Servidor Terminològic Social, o bé ser responsables de certificacions de Bancs de proves HL7 FHIR per a dispositius per al seguiment de la Diabetis mellitus.

A continuació se’n descriuen alguns.

WiFIS

El marc d’interoperabilitat WiFIS (Work Flow per Institucions de Salut), permet als centres del Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) intercanviar informació de forma estandarditzada, normalitzant els processos i les comunicacions entre els sistemes dels centres d’Atenció Primària, Atenció Especialitzada o Salut Mental.

Per dur a terme la normalització de processos i comunicacions s’han creat les Guies d’implementació on es defineixen les normes, models d’intercanvi d’informació, missatgeria i terminologies per realitzar aquesta normalització. Tots els centres que segueixin les guies d’implementació tindran la capacitat de connectar-se amb la plataforma d’interoperabilitat definida al projecte iS3 per intercanviar informació amb els altres centres que incorporin el mateix protocol.

Els principals estàndards en què es basa WiFIS son la missatgeria HL7 V2.5 (amb adopcions de la versió 2.7 i posteriors) i la terminologia SNOMED CT per representar-ne el contingut.

Homologacions

Durant els anys 2017 i 2018 s’ha dut a terme un procés de certificació del mesurador de glucosa en sang.

L’objectiu d’aquest camp és promoure un format comú d’intercanvi de dades perquè la informació generada pels mesuradors de glucosa en sang sigui interoperable.

El procés consisteix a verificar que el dispositiu segueixi les directrius Continua de PCHAlliance. Més concretament l’estàndard ISO/IEEE 11073-10417: Especialització de dispositius mesuradors de glucosa en sang.

ICTUSnet

Des de l’àrea d’interoperabilitat s’ha participat al projecte europeu ICTUSnet, liderat conjuntament pel Pla Director de Malalties Vasculars Cerebrals de Catalunya i per l’AQuAS.

Les tasques dutes a terme des de la Fundació TIC Salut Social van estar adreçades a definir el marc d’interoperabilitat.

SIMDCAT

Dins del marc del projecte SIMDCAT, l’OFSTI ha realitzat un informe d’avaluació del Suplement 145 DICOM, per estandarditzar la representació, l’enviament i el tractament de la patologia digital.

Projecte SIMDCAT

InterSocial

La Fundació ha participat en el projecte InterSocial desenvolupant el Servidor Terminològic Social.

Consulta tota la informació:

Projecte Intersocial

ALTRES

 

L’OFSTI dona suport a projectes de la Fundació TIC Salut Social i les seves àrees de treball, com la de mHealth, en qüestions com la certificació d’aplicacions mòbils en, la guia de desenvolupament d’aplicacions mòbils o l’eina de suport a la decisió pel desenvolupament d’aplicacions mòbil.

Ha participat i participa en projectes com:

Projecte Label2Enable

Projecte Nextcare

Projecte RACSEL

Projecte Antilope

Projecte Trillium-Bridge II

Projecte x-eHealth

Projecte secant

Membres i col·laboracions

La Fundació TIC Salut Social col·labora i és membre de les següents organitzacions internacionals referents en normalització i interoperabilitat:

SNOMED International, CNS (Centro Nacional de Referencia de SNOMED CT)

SNOMED International és una organització sense ànim de lucre que té els drets i la propietat de la terminologia clínica SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms), així com la responsabilitat d’actualitzar-la i distribuir-la a nivell internacional.

SNOMED Spanish Edition és la versió internacional de l’estàndard traduïda a espanyol d’Amèrica Llatina.

Alguns països mantenen i distribueixen, com a membres d’aquesta organització, una edició nacional de SNOMED CT per a utilitzar dins del seu territori. L’Extensió espanyola és l’edició nacional del territori espanyol mantinguda pel Centro Nacional de Referencia de SNOMED CT per Espanya, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

 

HL7 International – HL7 Spain

HL7 Spain és l’entitat oficial d’HL7 International que treballa en el desenvolupament d’estàndards d’interoperabilitat global de dades a l’àmbit de la salut i promou l’ús dels estàndards d’HL7 a Espanya a través de la participació d’esdeveniments arreu del país, de cursos, de formació o de publicació de guies i manuals sobre l’ús i la implementació dels estàndards.

És la única organització acreditada a Espanya per la formació i certificació dels estàndards HL7 entre professionals de la salut.

 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

És una Organització de Desenvolupament d’Estàndards per a l’àmbit de la salut, fundada el 1987 i sense ànim de lucre, que treballa en l’àmbit internacional essent actualment una de les més importants en estàndards de missatgeria en informàtica mèdica.

L’IHE promou l’ús coordinat d’estàndards establerts com DICOM i HL7 per abordar necessitats clíniques. La seva missió és proveir un marc complet d’estàndards relacionats amb l’intercanvi, la integració, i la recuperació d’informació electrònica de salut que suporti la pràctica i la gestió clínica per habilitar fluxos de treball digitals interoperables.

 

LOINC International

LOINC International és una organització de recerca mèdica sense ànim de lucre associada a la Universitat d’Indiana. Aquesta organització promou l’estàndard internacional LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), que al SISCAT s’utilitza per a representar proves de laboratori.