eHealth

  • Fomentar l’ús de les noves tecnologies per a millorar l’atenció i promoció de la salut.
  • Coordinar projectes escalables d’innovació en salut per a millorar l’equitat i l’eficiència de l’atenció sanitària.

Per consultar informes i documents sobre aquesta temàtica cliqueu a la pestanya superior de 'Documents de referència'

Què és l’eHealth?

El terme eHealth o eSalut recull totes aquelles iniciatives que apliquen l’ús de les TIC per donar suport i millorar l’atenció sanitària i la promoció de la salut. S’hi inclou, entre d’altres, la telemedicina, que implica la prestació de serveis sanitaris a distància. 1

L’eHealth està en constant creixement, proporcionant una atenció sanitària més eficient i adaptant-la a les necessitats de la persona.

Dins de la Fundació, l’àrea d’Atenció Digital Personalitzada és l’encarregada de coordinar els projectes d’eHealth.

1 Organització Mundial de la Salut (OMS)

Com promovem la innovació?

Els projectes d’innovació en salut sorgeixen a partir de la identificació d’una necessitat. Des de la Fundació vetllem per tal que el desenvolupament d’aquests projectes sigui possible i, sempre que els resultats siguin favorables, promovem la seva escalabilitat a tot el territori català.

L’eHealth a Catalunya

La ràpida evolució de les noves tecnologies, juntament amb la disponibilitat i menor cost dels serveis de connectivitat, han permès evolucionar en el disseny de sistemes i models d’atenció cada vegada més adaptats a les necessitats de la persona i els seus condicionants personals, clínics i socials.

Això ha permès innovar en diverses tecnologies relacionades amb l’àmbit de la salut. A les pestanyes posteriors d’aquesta pàgina es presenten diferents projectes que la Fundació TIC Salut Social està duent i ha dut a terme.

Per consultar informes i documents sobre aquesta temàtica cliqueu a la pestanya superior de 'Documents de referència'