Integració Social i Sanitària

En el marc del Pla de Govern 2013-2016, mitjançant l’Acord GOV/120/2013, per crear el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials.
Posteriorment es va aprofundir en el model dissenyat i, mitjançant l’Acord GOV/28/2014, de 25 de febrer, es va crear el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) com a expressió de la voluntat del Govern d’anar un pas més enllà en la interacció entre els serveis sanitaris i socials i l’aposta per un model assistencial centrat en les persones.

En el Pla de Govern per a la XII legislatura, aprovat el 25 setembre de 2018, es fa palès la necessitat de desplegar una estratègia única d’atenció integrada social i sanitària a causa de les necessitats sanitàries i socials de la població, especialment per a aquelles persones que són grans o tenen necessitats complexes. Aquesta estratègia ha de promoure l’autonomia personal i facilitar la permanència en l’entorn habitual i la inclusió social d’aquestes persones. Per assolir aquest objectiu és necessari reforçar el valor de l’atenció integral i integrada a les persones i el valor de l’eficiència i la qualitat del model de provisió, tot promovent l’encaix dels serveis sanitaris i socials, la qual cosa determina la conveniència de redefinir el PIAISS, que se substitueix pel nou Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS).

HISS - Hubs d'Innovació Social i Sanitària a Catalunya

El HISS compta amb una xarxa de col·laboradors clau en l’ecosistema d’innovació social i sanitària que ens permet apropar els nostres projectes a aquells stakeholders que més se’n poden beneficiar i accelerar el seu desenvolupament.

Alhora, permet a les diferents entitats conèixer i apropar-se a aquells projectes que s’estan desenvolupant a Catalunya i que poden donar solució als reptes amb els que es troben en el seu dia a dia.

La Fundació forma part del comitè executiu i del comitè de direcció del HISS del Consorci Sanitàri de Terrassa:

Visita el web

 

Col·laboratoris de salut i benestar de Catalunya

En el marc dels HISS, la Fundació participa a les jornades de treball del Col·laboratori salut i benestar de Catalunya juntament amb la resta d’entitats, empreses i ciutadania participants.

Els col·labs són laboratoris d’innovació social per promoure, impulsar, dissenyar i validar els usos i l’impacte positiu de les tecnologies digitals adreçades a la salut i al benestar de les persones.

Identifiquen agents innovadors de tot el territori català per posar-los en contacte com a grup motor i per incubar idees, impulsar sessions de treball, debats, projectes i altres iniciatives de col·laboració i treball en xarxa.

Per ampliar informació referent a aquesta iniciativa es pot accedir al següent enllaç:

Visita el web