Sobre la fundació

Som un organisme de la Generalitat de Catalunya que treballa per impulsar la transformació digital dels serveis assistencials a través de les TIC.

Fomentem el treball en xarxa en els àmbits de la salut i el benestar social.

Som observatori de noves tendències, innovació i d’iniciatives emergents.

Oferim serveis de normalització i certificació de productes.

 • Missió

  Acompanyar en la transformació digital dels models d’atenció assistencial a través de la tecnologia

 • Visió

  Ser referents en innovació tecnològica aplicada com a instrument de transformació en salut i benestar social

 • Valors

  • Compartició
  • Transparència
  • Col·laboració
  • Sostenibilitat
  • Innovació
  • Equitat

La implantació de les TIC en el nostre sector ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors i integradors de la salut i el benestar social del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d’un marc de cobertura universal i pública -conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d’agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries- posa els sectors sanitaris i de benestar social en una excel·lent situació per actuar com a innovadors i dinamitzadors econòmics en el sector de les noves tecnologies.

El repte dels pròxims anys és treballar conjuntament pel desenvolupament de polítiques integradores i continuistes amb els nostres sectors.

Impulsem la nostra tasca entorn a 4 eixos d’activitat:

 • Ciutadania

  • Proporcionar
   alternatives no
   presencials
  • Facilitar l’autonomia
   de la persona
  • Millorar l’experiència
   de la persona
 • Sistema

  • Incrementar la
   capacitat de resposta
  • Contribuir a la
   sostenibilitat i equitat
   del sistema
 • Informació

  • Disposar de més
   informació
  • Extreure més valor de
   les dades
  • Compartir la
   informació de salut i
   social
 • TIC

  • Incrementar el retorn
   de la innovació

Constitució

A partir d’una proposta del Departament de Salut, en la sessió del 19 de setembre de 2006, el Govern va autoritzar la creació de la Fundació Centre TIC i Salut.

El 9 d’octubre de 2006 es va constituir a Mataró en el marc del parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme.

El 25 de novembre la Fundació trasllada la seva seu a l’Edifici Salvany del carrer Roc Boronat, 81 – 95, de Barcelona, amb l’objectiu de treballar de manera més eficient i sostenible amb els diferents agents i entitats del seu ecosistema.

Actualment, la Fundació TIC Salut Social està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris.

Àrees de treball

 • 01.

  Definir models de referència de transformació digital

 • 02.

  Aplicar IA en salut i benestar social

 • 03.

  Dinamitzar relacions i col·laboracions

 • 04.

  Capacitar i formar professionals

 • 05.

  Col·laborar en el desplegament d’estratègies TIC

 • 06.

  Consolidar la interoperabilitat del sistema

 • 07.

  Garantir el compliment de la RGPD a l’àmbit de la salut

 • 08.

  Elaborar estudis i informes sectorials

Linies d’acció

 • Actius digitals

 • Àmbit social

 • Atenció digital personalitzada

 • Competències digitals

 • DPD Salut

 • Intel·ligència artificial

 • Interoperabilitat

 • eHealth

 • Integració social i sanitària

Patronat

 • Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz

  President

  Titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Salut

 • Hble. Sr. Carles Campuzano

  Vicepresident

  Departament de Drets Socials

 • Sra. Laura Seijó Elvira

  Vocal

  Ajuntament de Mataró

 • Sr. Pol Pérez Sust

  Vocal

  Departament de Salut

 • Sr. Ramon Maspons

  Vocal

  Departamanet de Salut

 • Sr. Marc Realp Campalans

  Vocal

  Secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Departament de la Presidència

 • Sra. Georgina Tost Faus

  Vocal

  Secretària de Polítiques Digitals, Departament Empresa i Ocupació

 • Sra. Elisenda Serra Masip

  Vocal

  Servei Català de la Salut

 • Sr. Miquel Arrufat Vila

  Vocal

  Institut Català de la Salut

 • Sr. José Augusto Garcia Navarro

  Vocal

  Consorci de Salut i Social de Catalunya

 • Sra. Roser Fernàndez i Alegre

  Vocal

  La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials.

 • Sra. Anna Zarzosa Güell

  Vocal

  Associació Catalana d’Entitats de Salut

 • Sr. Lluís Juncà i Pujol

  Vocal

  Departament d'Empresa i Treball

 • Sr. Oriol Amorós i March

  Vocal

  Departament Drets Socials

 • Sr. Lluís Torrens i Mèlich

  Vocal

  Departament Drets Socials

 • Sra. Cinta Pascual Montañés

  Vocal

  Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)

 • Sr. Xavier Trabado Farré

  Vocal

  Taula Tercer Sector

Xarxes nacionals

La Fundació TIC Salut Social estableix acords de col·laboració amb diverses universitats catalanes i potencia el treball en xarxa amb Col·legis Oficials i entitats de la salut, el benestar social i la tecnologia:

Xarxes internacionals i finançament de programes públics

Com a resultat del desenvolupament de projectes finançats amb fons competitius generem sinergies amb entitats dels diferents Estats membres de la Unió Europea.

Situem el Sistema de Salut de Catalunya com a referent en innovació tecnològica i transformació digital aplicada al benestar social i la provisió de serveis sanitaris.

Si necessiteu fer una consulta relacionada amb aquest àmbit d’actuació podeu posar-vos en contacte amb la Responsable de Programes Públics (calvarez@ticsalutsocial.cat).