Sobre la Fundació TIC Salut Social

La Fundació TIC Salut Social som un organisme de la Generalitat de Catalunya que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC. Fomentem el treball en xarxa en els àmbits de la salut i el benestar social. Som observatori de noves tendències, innovació i d’iniciatives emergents, tot oferint serveis de normalització i homologació de productes.

 • Salut

 • Benestar
  social

 • TIC

La implantació de les TIC en el nostre sector ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors i integradors de la salut i el benestar social del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d’un marc de cobertura universal i pública -conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d’agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries- posa els sectors sanitaris i de benestar social en una excel·lent situació per actuar com a innovadors i dinamitzadors econòmics en el sector de les noves tecnologies.

El repte dels pròxims anys és treballar conjuntament pel desenvolupament de polítiques integradores i continuïstes amb els nostres sectors.

Constitució

A partir d’una proposta del Departament de Salut, en la sessió del 19 de setembre de 2006, el Govern va autoritzar la creació de la Fundació Centre TIC i Salut. El 9 d’octubre es va constituir a Mataró en el marc del parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme. El 25 de novembre la Fundació trasllada la seva seu a l’Edifici Salvany del carrer Roc Boronat, 81 – 95, de Barcelona, amb l’objectiu de treballar de manera més eficient i sostenible amb els diferents agents i entitats del seu ecosistema.

Actualment, Fundació TIC Salut Social està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris.

Àrees de treball

 • Hub

 • Innovació

 • Protecció de dades

 • Seguretat

La Fundació TIC Salut Social orienta les seves actuacions estructurades entorn de 4 eixos

 • Ciutadà

  • Proporcionar
   alternatives no
   presencials
  • Facilitar l’autonomia
   de la persona
  • Millorar l’experiència
   de la persona
 • Sistema

  • Incrementar la
   capacitat de resposta
  • Contribuir a la
   sostenibilitat i equitat
   del sistema
 • Informació

  • Disposar de més
   informació
  • Extreure més valor de
   les dades
  • Compartir la
   informació de salut i
   social
 • TIC

  • Incrementar el retorn
   de la innovació
 • 01.

  Definir els models de
  referència de la
  transformació digital

 • 02.

  Impulsar projectes
  tractors de transformació

 • 03.

  Industrialitzar solucions
  del sistema

 • 04.

  Capacitat i formar els
  professionals

 • 05.

  Assessorar en l’estratègia
  TIC del sistema

 • 06.

  Vetllar per la
  interoperabilitat del
  sistema

 • 07.

  Vetllar per l’aplicació del
  RGPD a l’ámbit salut

 • 08.

  Elaborar estudis i
  informes sectorials

 • 09.

  Dinamitzar les relacions i
  col·laboració

Patronat

 • Josep Maria Argimon Pallàs

  President

  Titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Salut

 • David Bote

  Vicepresident

  Alcalde de Mataró. Representant: Laura Seijo Elvira

 • Violant Cervera i Gòdia

  Vicepresidenta segona

  Departament de Drets Socials

 • Ester Manzano

  Vocal

  Departament de la Vicepresidència

 • Jose Augusto García i Navarro

  Vocal

  Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

 • David Ferrer i Canosa

  Vocal

  Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

 • Miguel Arrufat Vila

  Vocal

  Institut Català de la Salut

 • Meritxell Masó i Carbó

  Vocal

  Departament de Salut

 • Pol Pérez Sust

  Vocal

  Departament de Salut

 • Carles Gómara

  Vocal

  Gerent d’Innovació Empresarial i Coordinador d’Estratègia de Mobilitat d’ACCIO

 • -

  Secretari no patró

  La Unió

 • -

  Vocal

  Servei Català de la Salut (CatSalut)

 • -

  Vocal

  Agrupació Catalana d'Establiments Sanitaris (ACES)