Actius digitals per la ciutadania

  • Impulsar l’ús dels Actius digitals per a la ciutadania dins del Sistema de Salut de Catalunya mitjançant la creació d’un Radar d’Actius Digitals públic i una Guia Metodològica de Bones Pràctiques per al seu desenvolupament.
  • Promoure la qualitat de les aplicacions mòbils de salut i benestar mitjançant el Servei de Certificació d’Aplicacions de Salut, seguint els estàndards europeus com la CEN ISO/TS 82304-2.
  • Oferir un Directori d’Apps de Salut i Social per a la ciutadania, pacients i professionals, que englobi aplicacions mòbils rellevants al territori català.

Què és?

El terme Actius digitals per la ciutadania fa referència a qualsevol solució digital que permeti la pràctica d’activitats sanitàries i de benestar social centrades en la persona, i sigui accessible mitjançant una pàgina web, una aplicació mòbil o altres interfícies d’usuari.

Aquests elements poden interactuar amb altres tecnologies, com per exemple els sensors per a la monitorització de pacients, la realitat virtual o la intel·ligència artificial, i al mateix temps redefinir les relacions entre professionals i pacients en termes d’eficiència i eficàcia.

D’altra banda, volem destacar els termes mHealth i mSocial. L’mHealth engloba aplicacions i dispositius mòbils, sensors per a la monitorització de pacients i altres assistents digitals que permeten la pràctica d’activitats sanitàries i de salut pública centrades en la persona. L’mSocial comprèn aplicacions, dispositius i altres assistents digitals mòbils que permeten la pràctica d’activitats d’acció i benestar social centrades en la persona.

La innovació en aquests sectors és clau per tal de promoure la transformació digital.

Servei de Certificació d’Aplicacions Mòbils

La Fundació TIC Salut Social ofereix un Servei de certificació d’aplicacions mòbils de salut i benestar que en garanteix la seva qualitat i fiabilitat.

Categories de certificació

  • Continguts clínics i funcionalitat. Amb el suport del nostre Comitè d’Experts Funcionals, avaluem la qualitat dels continguts clínics de l’aplicació i la utilitat de les funcionalitats que incorpora. Revisem si en el disseny de l’app ha participat algun professional i si l’aplicació informa a l’usuari dels seus beneficis.

  • Robustesa tecnològica. Revisem que l’aplicació funcioni amb eficiència i fiabilitat des del punt de vista tecnològic. L’aplicació s’ha d’adequar a uns mínims de funcionalitat acceptables per a l’usuair final garantint robustesa i consistència.

  • Usabilitat, accessibilitat i disseny. Comprovem que l’aplicació presenti un ús intuïtiu i un disseny adequat a la funció requerida, i que garanteixi l’accés universal i inclusiu a persones amb diversitat funcional, per tal de maximitzar els avantatges que ofereix la tecnologia.

  • Seguretat i privacitat de les dades. Garantim l’existència de mecanismes per preservar la privacitat de les dades generades pels usuaris i la confidencialitat en la seva transmissió. Assegurem l’emmagatzematge adequat de la informació i que s’estableixin mecanismes d’encriptació per a registrar contrasenyes d’accés.

Vols certificar la qualitat de la teva aplicació? Fes el Test d’autoavaluació per saber grau de maduresa de la teva aplicació i saber si està preparada per iniciar un procés de certificació. Si ho està, pots sol·licitar la certificació de la teva App posant-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a oficinamobilitat@ticsalutsocial.cat. T’assessorarem per garantir que la teva app reuneixi els requeriments indispensables de qualitat i fiabilitat.

Consulta tots els documents i informació per saber què necessites tenir en compte per superar el procés de certificació a la pestanya Documents de referència.

Per consultar informes i documents sobre aquesta temàtica cliqueu a la pestanya superior de 'Documents de referència'