• L’Àrea d’Intel·ligència Artificial de la Fundació TIC Salut Social està formada per un equip multidisciplinari de professionals provinents d’àmbits com la Enginyeria Biomèdica, les Matemàtiques o les Telecomunicacions, entre d’altres.
 • Els principals objectius de l’Àrea són coordinar i executar les accions per al desplegament del Programa Salut/IA, i participar en projectes d’intel·ligència artificial (IA) finançats amb fons competitius que aportin un alt valor.

Programa Salut/IA

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la resolució SLT/954/2023, de 19 de març del 2023, per la qual es crea el Programa per la promoció i desenvolupament de la Intel·ligència Artificial al Sistema de Salut.

Missió, visió i Valors del Programa

 • – Missió: Creació d’un entorn facilitador per la innovació en l’àmbit de la Salut mitjançant el desenvolupament i implementació de solucions d’IA per a la millora de l’atenció a la ciutadania i suport als professionals de la Salut.
 • – Visió: Liderar la implantació de solucions d’IA, per contribuir a la millora de la Qualitat Assistencial i la Sostenibilitat del sistema de Salut, posant en valor el coneixement generat pel SISCAT.
 • – Valors: Transparència, eficiència, innovació, compromís, participació, respecte, sostenibilitat.

Línies estratègiques del Programa Salut/IA

El Programa Salut/IA gira al voltant de vuit línies estratègiques, encabudes en tres eixos d’actuació: la innovació (línies 1, 2 i 3), l’avaluació (línies 4 i 5) i la implementació (línies 6, 7 i 8).

 1. 1) Llançament de reptes d’IA per cobrir necessitats del Sistema de Salut que poden ser resoltes mitjançant IA.
 2. 2) Suport a iniciatives per impulsar aquelles que aporten un alt valor en l’àmbit de l’ecosistema català.
 3. 3) Observatori IA en salut per monitoritzar el desplegament de la IA en Salut i actuar com a porta d’entrada de les iniciatives en IA
 4. 4) Sistema d’avaluació de solucions a implantar basada en l’evidència i validació tècnica amb dades reals.
 5. 5) Avaluació contínua de les solucions implantades i reentrenament periòdic de les eines.
 6. 6) Integració tecnològica, governança de les dades, orquestració de models d’IA i monitorització de la IA.
 7. 7) Formació a professionals mitjançant l’estructuració d’un Pla Formatiu en IA en funció de les necessitats i els perfils i l’implementació dels reptes.
 8. 8) Comunicació per donar a conèixer l’abast del Programa entre els públics als quals es dirigeix.

 

Projectes d’IA finançats amb fons competitius

INCISIVE

Al projecte INCISIVE hi treballen des del 2020 més  de 25 universitats, entitats i empreses d’arreu d’Europa amb dos objectius principals. D’una banda, establir un repositori federat d’imatge mèdica digital i dades clíniques del càncer que permeti compartir les dades de manera segura d’acord amb els requisits ètics, legals i de privadesa. I de l’altra, crear una caixa d’eines basada en intel·ligència artificial que permeti millorar la detecció per imatge mèdica i la presa de decisions. La Fundació TIC Salut Social lidera les tasques d’explicabilitat, interoperabilitat i comunicació del projecte, i va facilitar el repositori centralitzat temporal. L’Àrea d’Intel·ligència Artificial també participa en reunions consultives amb la Comissió Europea i col·labora activament al cluster AI4HI: Artificial Intelligence for Health Imaging.

COMFORTAGE

El projecte COMFORTAGE busca establir un marc integral per a la prevenció, monitoratge i gestió de malalties relacionades amb l’envelliment. L’objectiu és facilitar la integració de diverses fonts de dades per millorar la presa de decisions clíniques i fomentar la recerca en salut i benestar. El projecte es posarà en marxa properament.