Inici

Política de privacitat

Fundació Tic Salut Social du a terme diferents tractaments de dades, que enumerem i descrivim tot seguit :

(1) – Gestió i selecció de personal laboral (personal laboral)

(2) –  Gestió de dades de pacients en projectes gestionats (pacients)

(3) –  Subscriptors i assistents

(4) –  Gestió comercial (dades de clients i proveïdors que siguin persones físiques)

En el següent requadre apareix la informació completa (de segona capa) sobre cadascun dels tractaments indicats:

 

Tractaments de Dades: informació completa o de segona capa

Tractaments realitzats

(1) – Gestió i selecció de personal laboral (personal laboral)

(2) –  Gestió de dades de pacients en projectes gestionats (pacients)

(3) –  Subscriptors i assistents

(4) –  Gestió comercial (dades de clients i proveïdors que siguin persones físiques)

Responsable del Tractament

Fundació Tic Salut Social

CIF: G64350374

C/ Roc Boronat, 81 – 95,

08005 Barcelona.

Tel: +34 93 553 26 42

Email: info@ticsalutsocial.cat

Delegat de Protecció de Dades: Josuè Sallent Ribes

Email de contacte: dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat

Finalitat i terminis de conservació

(1) – La finalitat del tractament de dades del personal és la realització dels processos habituals de gestió de recursos humans, prevenció de riscos, salut laboral, formació i pagament de nòmines.  Es conservaran, un cop finalitzada la relació laboral, pels terminis de conservació obligada previstos en la legislació laboral. En el cas de currículums, es conservaran amb el consentiment de l’interessat durant un any.

(2) – Les dades de pacients es tractaran únicament per a la finalitat de la prestació dels serveis de gestió contractats, només en aquells projectes en què sigui estrictament necessari i així estigui estipulat contractualment. Es tractaran només mentre duri la vigència del projecte o contracte, i posteriorment pels terminis de conservació aplicables de prescripció de responsabilitat contractual.

(3) –  Les dades de subscriptors i assistents es recolliran i tractaran únicament per a legítimes finalitats de màrketing i difusió dels serveis propis del responsable. Es conservaran mentre no es revoqui el consentiment de l’interessat.

(4) – Les dades de clients i proveïdors que siguin persones físiques es tractaran exclusivament per a finalitats comercials, especialment comunicació, facturació i gestió comptable. Un cop finalitzada la corresponent relació laboral, les dades es conservaran únicament pels terminis de conservació previstos en la legislació fiscal i comptable.

En cap dels tractaments no s’apliquen decisions automatitzades.

 

Legitimitat

(1) – La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte laboral o l’adopció de mesures precontractuals. Art. 6.1.b) RGPD. Pel que fa a currículums, la base legal del tractament és el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment. Art. 6.1.a) RGPD.

(2) – La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte comercial signat amb un client o proveïdor o l’adopció de mesures precontractuals. Art. 6.1.b) RGPD.

(3) – La base jurídica del tractament de dades de subscriptors o participants en events és el consentiment de l’interessat, que tindrà dret a revocar en qualsevol moment. Art. 6.1.a) RGPD.

(4) – La base jurídica del tractament és l’execució d’un contracte comercial signat amb un client o proveïdor o l’adopció de mesures precontractuals. Art. 6.1.b) RGPD.

Sempre que la base del tractament sigui l’art. 6.1.b) RRGPD, l’interessat pot no proporcionar les dades, però això tindrà com a conseqüència la dificultat o impossibilitat de subscriure o complir un contracte.

 

Destinataris

(1) – Les dades del personal es podran comunicar a la Seguretat Social i organitzacions sindicals.

(2) – Només el responsable tindrà accés a dades de pacients recollides o tractades en el context d’un projecte.

(3) – La base legal del tractament és el consentiment de l’interessat, que tindrà dret a revocar en qualsevol moment. Art. 6.1.a) RGPD.

(4) – Les dades de clients o proveïdors només es comunicaran a entitats públiques de control, sempre que ho requereixi la legislació fiscal i comptable.

 

Drets

Els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat podran exercir-se per email davant del Delegat de Protecció de Dades a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat, o per escrit a l’adreça del responsable del tractament. En tot cas, caldrà aportar proves de la identitat, com ara còpia del DNI o equivalent.

En cas que la base legal del tractament sigui la prestació del consentiment, l’interessat tindrà dret a revocar-la en qualsevol moment.

En cas de discrepància, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant d’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o autoritat de control equivalent.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email