Benvinguts a l’Oficina del DPD de Salut

Des de l’Oficina del DPD Salut vetllem per informar i assessorar sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.

Supervisem el seu compliment i actuem com a punt de contacte per a qüestions relatives al seu tractament.

Les dades personals son propietat del seu titular, no de qui les gestiona, per tant totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals:

  • Dret a poder controlar què es fa amb aquestes dades.

  • Dret a saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on prové, per a quina finalitat té les dades i a qui les facilita.

  • El DPD de Salut vetlla de forma independent perquè les entitats adherides que tractin dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

  • Des del DPD de Salut també informem a les persones sobre els seus drets, com s’exerceixen i què poden fer si no es respecten.