Benvinguts a l'Oficina del DPD de Salut

DPD Salut

Declaració de Principis

  • El mandat del delegat de protecció de dades de Salut (DPD) és garantir que els responsables respectin les seves obligacions de protecció de dades i garantir que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades.
  • El DPD de Salut garanteix de forma independent l’aplicació del Reglament general de protecció de dades i manté un registre públic de les activitats de tractament realitzades pels responsables als quals presti servei.
  • La Fundació TIC Salut Social, com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió, s’obliga en l’exercici de les seves funcions a no acceptar instruccions de tercers i a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l’acompliment de les seves funcions, d’acord amb el dret de la Unió o dels estats membres.

Contacte

Contacte

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, i per a  qualsevol qüestió relacionada…

Anar
Documentació

Documentació

Normativa Instrucció Nomenament del DPD de Salut Adhesions Recomanacions, guies i informes Models Materials d’actes, jornades i congressos

Anar
DPD de Salut

DPD de Salut

La Fundació TIC Salut Social, entitat adscrita al Departament de Salut, per la seva configuració, finalitats i característiques,…

Anar
Dret de les persones interessades

Dret de les persones interessades

Teniu dret a saber si els Responsables Adherits a aquesta Oficina o la Fundació TIC Salut Social està…

Anar
Entitats adherides

Entitats adherides

Anar

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email