Contacte

Per consultes relatives a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i
limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que els
Responsables Adherits al DPD de Salut, fan de les seves dades, les persones
interessades es poden posar en contacte amb la Fundació TIC Salut.

Adreça electrònica

Adreça postal

Fundació TIC Salut Social

Departament de Salut
Generalitat de Catalunya

Edifici Dr. Josep Salvany

C. Roc Boronat, 81-95 | 08005 Barcelona
T. 935 532 642 (de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores)

Per saber-ne més