Qui som

Transparència

Transparència

Estatuts

Consulta els darrers Estatuts de la Fundació TIC Salut Social.

Agenda del director

Consultar les darreres reunions mantingudes pel nostre Director (pendent d’actualització).

Consultar Data última actualització: 13/07/2018 8:41h

Rendició de comptes

Els resultats que a continuació es detallen se sustenten sobre la base del compromís de transparència i responsabilitat amb la societat que té la Fundació TIC Salut Social.

2017

Pressupost ingressos
Conceptes d'ingrésDrets liquidats a
31-12-17
Drets liquidats a
31-12-16
Diferència
TOTAL INGRESSOS1.767.164,522.323.564,46-556.399,94
Capítol 3
Ingressos propis
351.785,25367.339,57-15.554,32
Capítol 4
Subvencions corrents
Del Departament de Salut
Projectes competitius UE
1.313.200,00
101.796,61
1.231.200,00
723.399,77
82.000,00
-621.603,16
Capítol 5
Ingressos patrimonials
382,661.625,12-1.242,46

Pressupost despeses
Conceptes de despesaObligacions reconegudes a
31-12-17
Obligacions reconegudes a
31-12-16
Diferència
TOTAL DESPESES2.011.334,671.915.790,9195.543,76
Capítol 1
Despeses de personal
1.240.140,951.129.577,44110.563,51
Capítol 2
Bens corrents i serveis
767.471,03779.073,11-11.602,08
Capítol 6
Inversions reals
3.722,697.140,36-3.417,67

2016

Pressupost ingressos
Conceptes d'ingrésDrets liquidats a
31-12-16
Drets liquidats a
31-12-15
Diferència
TOTAL INGRESSOS2.323.564.462.198.283,89125.280,57
Capítol 3
Ingressos propis
367.339,57959.114,14-69.516,58
Capítol 4
Subvencions corrents
Del Departament de Salut
Projectes competitius UE
1.954.599,77
1.231.200,00
723.399,77
1.755.475,03
1.259.200,00
496.275,03
199.124,74
-28.000,00
227.124,74
Capítol 5
Ingressos patrimonials
1.625,125.952,71-4.327,59

Pressupost despeses
Conceptes de despesaObligacions reconegudes a
31-12-16
Obligacions reconegudes a
31-12-15
Diferència
TOTAL DESPESES1.915.790,912.047.472,86-131.681,95
Capítol 1
Despeses de personal
1.129.577,44959.114,14170.463,30
Capítol 2
Bens corrents i serveis
779.073,111.088.358,72-309.285,61
Capítol 6
Inversions reals
7.140,360,007.140,36

2015

Pressupost ingressos
Conceptes d'ingrésDrets liquidats a
31-12-15
Drets liquidats a
31-12-14
Diferència% Variació
TOTAL INGRESSOS2.198.283,891.625.280,73573.003,1635,26%
Capítol 3
Ingressos propis
436.856,1528.541,93408.314,221430,58%
Capítol 4
Subvencions corrents
1.755.475,031.596.738,80158.736,239,94%
Capítol 5
Ingressos patrimonials
5.952,710,005.952,71

Pressupost despeses
Conceptes de despesaObligacions reconegudes a
31-12-15
Obligacions reconegudes a
31-12-14
Diferència% Variació
TOTAL DESPESES2.047.472,861.553.326,61494.146,2531,81%
Capítol 1
Despeses de personal
959.114,14660.484,00298.630,1445,21%
Capítol 2
Bens corrents i serveis
1.088.358,72881.377,11206.981,6123,48%
Capítol 6
Inversions reals
0,0011.465,50-11.465,50

2014

Pressupost ingressos
Conceptes d'ingrésDrets liquidats a
31-12-14
Drets liquidats a
31-12-13
Diferència% Variació
TOTAL INGRESSOS1.625.280,732.297.396,15-672.115,42-29,26%
Capítol 3
Ingressos propis
28.541,93115.425,10-86.883,17-75,27%
Capítol 4
Subvencions corrents
1.596.738,80
2.181.971,05-585.232,25-26,82%
- Departament de Salut
- Projectes Competitius
1.281.200
315.538,80
1.849.200
332.771,05
-568.000,00
-17.232,25
-30,72%
-5,18%

Pressupost despeses
Conceptes de despesaObligacions reconegudes a
31-12-14
Obligacions reconegudes a
31-12-13
Diferència% Variació
TOTAL DESPESES1.553.326,611.417.311,82136.014,799,60%
Capítol 1
Despeses de personal
660.484,00617.142,3943.341,617,02%
Capítol 2
Bens corrents i serveis
881.377,11799.484,9081.892,2110,24%
Capítol 3
Despeses Financeres
0,00684,53-684,53-100,00%
Capítol 6
Inversions reals
11.465,500,00-11.465,50

2013

Pressupost ingressos
Conceptes d'ingrésDrets liquidats a
31-12-13
Drets liquidats a
31-12-12
Diferència% Variació
TOTAL INGRESSOS2.297.396,151.252.233,27944.162,8869,77%
Capítol 3
Ingressos propis
115.425,16.000109.425,101823,75%
Capítol 4
Subvencions corrents
2.181.971,051.347.113,24834.857,8161,97%
- Departament de Salut
- Projectes Competitius
1.849.200
332.771,05
1.157.580
189.533,22
691.619,98
143.237,83
59,75%
75,57%
Capítol 5
Ingressos patrimonials
0,00120,03-120,03-100,00%

Pressupost despeses
Conceptes de despesaObligacions reconegudes a
31-12-13
Obligacions reconegudes a
31-12-12
Diferència% Variació
TOTAL DESPESES1.417.311,821.274.844,95142.466,8711,18%
Capítol 1
Despeses de personal
617.142,39653.380,22-36.237,83-5,55%
Capítol 2
Bens corrents i serveis
799.484,90596.805,68202.679,2233,96%
Capítol 3
Despeses Financeres
684,531.195,86-511,33-42,76%
Capítol 6
Inversions reals
0,0022.661,12-22.661,12-100,00%
Capítol 9
Variació de passius Financers
0,00802,07-802,07-100,00%

2012

Pressupost ingressos
Conceptes d'ingrésDrets liquidats a
31-12-12
Drets liquidats a
31-12-11
Diferència% Variació
TOTAL INGRESSOS1.353.233,271.573.864,09-220.630,82-14,02%
Capítol 3
Ingressos propis
6.000,0017.516,69-11.516,6965,75%
Capítol 4
Subvencions corrents
1.347.113,241.554.631,88-207.518,64-13,35%
- Departament de Salut
- Projectes Competitius
1.157.580
189.533,22
1.331.000
223.631,88
-173.419,98
-34.098,66
-13,03%
-15,25%
Capítol 5
Ingressos patrimonials
120,031.715,52-1.595,49-93,00%

Pressupost despeses
Conceptes de despesaObligacions reconegudes a
31-12-12
Obligacions reconegudes a
31-12-11
Diferència% Variació
TOTAL DESPESES1.274.844,951.516.537,03-241.692,08-15,94%
Capítol 1
Despeses de personal
653.380,22682.070,26-28.690,04-4,21%
Capítol 2
Bens corrents i serveis
596.805,68758.801,79-161.996,11-85,06%
Capítol 6
Inversions reals
22.661,1264.877,58-42.216,46-65,07%
Capítol 9
Variació de passius Financers
802,072.784,96-1.982,89-71,20%

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email