Dia Mundial de la Protecció de Dades

El 28 de gener es commemora el Dia Mundial de la Protecció de Dades. També conegut fora d’Europa com Dia de la Privacitat. Aquesta data coincideix amb l’aniversari de la ratificació del Conveni Mundial 108 per a la protecció de dades, el qual ha delineat els criteris per a regular qüestions vinculades a la privacitat a Europa i altres regions durant les últimes quatre dècades.

Actualment, la societat digital viu en un paradigma de canvi constant. Per aquest moitu l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades (ODPD) anima a seguir la tasca de sensibilitzar als equips de professionals sobre la transcendència de protegir la nostra informació personal.

Com cada any i des de l’experiència de l’activitat diària, l’ODPD ratifica el seu compromís per seguir col·laborant amb les entitats de Salut adherides i amb la resta del Sistema de Salut de Catalunya. Així com amb la totalitat de la ciutadania. Amb aquesta visió a continuació es descriu una llista abreujada amb les preguntes i consultes més freqüents en matèria de protecció de dades:

 

Cookies

L’AEPD ha actualitzat la Guia sobre l’ús de les cookies per complir amb les noves directrius europees i ha publicat la nova Guia d’ús de les cookies per a eines de medició d’audència. Com a principals novetats destaquen la presentació igualitària d’opcions per acceptar o rebutjar cookies. La consideració de cookies de medició d’audiència i estadístiques com a tècniques exemptes de consentiment. La prohibició dels “murs de cookies” sense alternatives. I la possibilitat d’alternatives no gratuïtes en cas de rebutjar-les.

 

Transferències internacionals 

Des de la decisió d’adequació del passat 10 de juliol de 2023, es considera que els EUA garanteixen un nivell adequat de protecció substancialment equiparable al de la UE, la qual cosa implica la lliure circulació de les dades entre ambdós territoris. D’aquesta manera, des de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) es podran realitzar transferències de dades a les entitats americanes adherides al Data Privacy Framework List, sense la necessitat d’establir garanties addicionals de protecció de dades. Les entitats dels EUA no incloses en aquest llistat, hauran de continuar subscrivint-se a alguna de les garanties contemplades en l’article 46 RGPD.

 

Dades biomètriques en control de presència i accés en l’àmbit laboral

A través de la guia Tractaments de control de presència mitjançant sistemes biomètrics, publicada per l’AEPD el passat 23 de novembre, es considera que tant la identificació com l’autenticació biomètrica són tractaments d’alt risc que involucren categories especials de dades. En aquest sentit, en l’àmbit laboral es declara que l’ús de dades biomètriques per al registre de jornada i control d’accés requereix una norma amb rang de llei que ho permeti específicament. El consentiment no pot aixecar la prohibició del tractament ni fonamentar la seva licitud ja que es considera que existeix un clar desequilibri entre l’interessat i el responsable del tractament.

  • L'Oficina del Delegat de Protecció de Dades anima a seguir la tasca de sensibilitzar als equips de professionals sobre la transcendència de protegir la nostra informació personal