Benvinguts a l'Oficina del DPD de Salut

DPD Salut

Declaració de Principis

  • El mandat del delegat de protecció de dades de Salut (DPD) és garantir que els responsables respectin les seves obligacions de protecció de dades i garantir que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades.
  • El DPD de Salut garanteix de forma independent l’aplicació del Reglament general de protecció de dades i manté un registre públic de les activitats de tractament realitzades pels responsables als quals presti servei.
  • La Fundació TIC Salut Social, com a Delegat de Protecció de Dades en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió, s’obliga en l’exercici de les seves funcions a no acceptar instruccions de tercers i a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l’acompliment de les seves funcions, d’acord amb el dret de la Unió o dels estats membres.

Catàleg de serveis

Catàleg de serveis

Ir al enlace
Entitats adherides

Entitats adherides

Ir al enlace
Drets

Drets

Ir al enlace
Documentació

Documentació

Ir al enlace
Contacte

Contacte

Ir al enlace

Boletín Flash TICSS

Suscríbete y recibe cada mes novedades y noticias en tu email

Email