Benvinguts a l'Oficina del DPD de Salut

DPD Salut

Declaració de Principis

  • La Fundació TIC Salut, com a Delegat de Protecció de Dades (DPD) en l’àmbit del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), així com de la resta d’entitats del seu sector públic que ho sol·licitin i amb les quals es formalitzi el corresponent document d’adhesió, s’obliga en l’exercici de les seves funcions a no acceptar instruccions de tercers i a mantenir el secret o la confidencialitat en tot el que es refereix a l’acompliment de les seves funcions.
  • La Fundació TIC Salut, com a DPD de Salut, s’obliga a garantir que els responsables respectin les seves obligacions de protecció de dades i que els interessats siguin informats del seus drets i obligacions d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades personals.
  • La Fundació TIC Salut, com a DPD de Salut, s’obliga a interactuar amb aquelles entitats que no s’hi hagin adherit amb l’objectiu d’establir actuacions coordinades i un repositori de bones pràctiques en l’àmbit de Salut.

Catàleg de serveis

Catàleg de serveis

Go to link
Entitats adherides

Entitats adherides

Go to link
Drets

Drets

Go to link
Documentació

Documentació

Go to link
Contacte

Contacte

Go to link

Flash TICSS Newsletter

Subscribe and receive monthly news and announcements by email

Email