Test d’autoavaluació

A continuació trobaràs un breu qüestionari que et permetrà avaluar el grau de maduresa de la teva aplicació i saber si està preparada per iniciar un procés de certificació.

Per facilitar-te la tasca hem dividit el qüestionari en 5 blocs d’un total de 31 preguntes.

Recorda completar totes les preguntes i sigues rigorós amb les respostes.

Quan finalitzis l’autoavaluació rebràs una orientació i sabràs com de preparada està la teva App per afrontar la certificació d’Apps de la Fundació TIC Salut Social.

 

Feu el test
 • USABILITAT

 • Els elements principals (text, imatges, botons, etc.) són identificables, fàcils d’usar i estan disposats respectant marges i distancies? Els elements estan proporcionats i s’adapten a qualsevol dispositiu?

 • La font del text es intel·ligible i de fàcil lectura?

  EXEMPLE
  Que permeti la introducció de caràcters àrabs o Ciríl·lics en el registre dels noms propis.
 • En l’àmbit de la introducció de text, s’accepten tots els caràcters internacionals?

 • El procés de registre i l’accés al servei són àgils i ràpids?

 • La navegació és intuïtiva, les icones són comprensibles i la operativa es clara i ben estructurada?

 • Les funcionalitats de l’App (Gps, sensors, werables, Glucometres, etc.) funcionen correctament, es carreguen amb rapidesa i s’adapten al públic de l’App?

  CONSELL
  Si l’App permet la recollida de dades mitjançant una polsera quantificadora, es imprescindible que aquesta s’emparelli de forma senzilla amb l’app, que ho faci de forma continuada i amb una transmissió fidedigne de les dades.
 • S’han contemplat advertències per l’usuari, en casos d’error seriós (tancament de l’App) o per confirmar ordres destructives (eliminació de dades)?

 • ÀMBIT TECNOLÒGIC

 • És estable, no s’atura de forma deliberada, no es bloqueja i admet els canvis de context?

  Tots els botons tenen la mateixa forma o aparença. Les imatges no se sobreposen i estan ben dimensionades en diferents resolucions de pantalla.
 • S’instal·la i desinstal·la adequadament?

 • Informa sobre el registre de les dades que s’usen pel seu funcionament?

  EXEMPLE
  Compleix amb tot lo referent a la informació que s’ha d’oferir al ciutadà sobre captació de les seves dades, que està recollit a la RGPD
 • És estable, no s’atura de forma deliberada, no es bloqueja i admet els canvis de context?

  EXEMPLE
  Permet un canvi fluid d’una aplicació a un altre. També permet rebre una trucada i retornar al punt on s’estava. Per exemple si s’estava emplenant un formulari, que no s’esborrin les dades que ja s’havien introduït.
 • Fa un us raonable dels recursos de xarxa i avisa en el cas de mala qualitat de connexió?

 • Informa i sol·licita els permisos necessaris per accedir als diferents serveis del dispositiu?

 • Disposa de servei de recuperació de la paraula de pas/contrasenya?

 • Comprova la introducció de dades errònies?

  EXEMPLE
  Realitza una comprovació automàtica en la introducció de dades i alerta a l’usuari per corregir-ho. Exemple: Comprova la validesa d’un DNI, aplica rangs de veracitat en la introducció de la temperatura corporal o la glucèmia, ...
 • ACCESSIBILITAT

 • S’han tingut en compte aspectes com el contrast adequat i la compatibilitat de l’App amb les eines que fan accessible els continguts a persones amb diversitat funcional? (Voice over, magnificadors …)

 • ÀMBIT DE SEGURETAT I PRIVACITAT

 • Les dades recollides són imprescindibles per al funcionament de l’App? S’informa a l’usuari de que són recollides, amb quina finalitat i qui hi tindrà accés?

 • L’App disposa d’un registre d’activitats de tractament de les dades?

  EXEMPLE
  Els responsables i encarregats del tractament han de portar un registre de les activitats de tractament que duen a terme. Aquest registre ha de contenir, respecte de cada activitat, la informació que estableix l'article 30 de l’RGPD. Aquesta informació inclou qüestions com les següents:
  · Nom i dades de contacte del responsable i, si escau, del corresponsable, així com del delegat de protecció de dades, si n’hi ha.
  · Finalitats del tractament.
  · Descripció de categories d'interessats i categories de dades personals tractades.
  · Transferències internacionals de dades.
  · Quan sigui possible, els terminis previstos per suprimir les dades.
  · Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.
 • L’App disposa d’un anàlisi de riscos?

 • Acompleix amb les mesures de seguretat pertinents, en matèria de protecció de dades (Reduir, Xifrar, Garantir, Restaurar i Avaluar)

 • Disposa d’una avaluació d’impacte sobre els drets i les llibertats dels ciutadans?

 • Les contrasenyes no es mostren directament i si es guarden en el dispositiu, estan encriptades?

 • Els canals de comunicació estan encriptats quan es tracten dades de salut?

 • Els mecanisme d’autenticació són un estàndard? (Basic, OAuth, OpenId, etc)

 • S’utilitzen certificats d’encriptació vàlids per una organització reconeguda?

 • ÀMBIT FUNCIONAL

 • El títol o la descripció de l’App són clars i defineixen el públic al que s’adrecen?

 • Les funcionalitats d’utilitat i/o beneficis per l’usuari que incorpora l’App, estan ben especificades, i al seu abast?

  EXEMPLE
  Durant el procés d’instal·lació s’especifiquen els beneficis i/o la utilitat de l’App. També es pot incorporar en l’apartat d’informació.
 • S’exposen de forma clara qui és el propietari de l’App i les fonts de finançament, promoció o patrocini?

 • S’especifiquen els responsables de l’App i els autors dels contingut?

  EXEMPLE
  El responsable de l’App es el centre Hospitalari (...) i les autores del contingut son la Infermera Alba (...) i la psicòloga clínica Joana (...)
 • S’indiquen les fonts d’informació basades en l’evidència científica, utilitzades per elaborar el contingut i quan s’actualitzen?

  EXEMPLE
  Al final del contingut aportat, s’incorporaria la font: Venkatesh, A., & Edirappuli, S. (2020). Social distancing in covid-19: what are the mental health implications?. Bmj, 369.
 • S’informa a l’usuari dels riscos que comporta utilitzar l’App?

  EXEMPLE
  Durant el procés d’instal·lació s’especifiquen els riscos que comporta la utilització de l’App. També es pot incorporar en l’apartat d’informació.
 • Es posen a disposició de l’usuari mecanismes d’ajuda i contacte?

Comprovar Resultats