Projectes destacats

ATHIKA

En el mes de gener de 2019 va iniciar-se el projecte ATHIKA, finançat pel programa ERASMUS+ (Comissió Europea…

Intersocial II

Intersocial II és la continuació del projecte Intersocial, iniciativa que té per objectiu definir el vocabulari controlat comú…

Latitud

    “Les latituds ens permeten situar-nos en un espai determinat. L’atenció del futur es planteja en diferents…

Variables mHealth / mSocial

El subconjunt de variables mHealth mSocial pretén donar resposta a la necessitat d’estandarditzar la informació que s’està recollint…

Recursos

Estàndard HL7 FHIR

El nou estàndard d’HL7 per a l'intercanvi de dades assistencials fàcil de dissenyar i implementar, molt recomanat per al sector mHealth.

Estàndards HL7 V2.x i CDA R2

Els estàndards de missatgeria i de documents clínics elaborats per HL7 International.

Estàndard DICOM

L'Estàndard DICOM és l'estàndard internacional més reconegut per a l'intercanvi, maneig i emmagatzematge d'imatges mèdiques.

OIDs

L’identificador únic d’objectes ─de l’anglès, object identifier, OID─ és una jerarquia de codis que permet identificar diferents tipus…

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email