VISIONS podcast

La crisi epidemiològica causada per la COVID-19 ha empès a les organitzacions a replantejar-se dinàmiques laborals i ha ajudat a impulsar de manera definitva modalitats de treball en mode remot. Com a agents de transformació digital per als sectors de salut i benestar social treballem per adaptar les solucions tecnològiques de present i futur al servei de les persones. Des de la Fundació TIC Salut Social creiem que compartir el coneixement enriqueix el camí del progrés comú, per aquest motiu, adaptem la línia de treball Visions al format podcast. A través dels seus protagonistes seguirem identificant, endreçant i promovent les diferents línies d’acció i estats d’opinió amb el concepte de transformació digital com a teló de fons. Visions no desapareix, l’escolta activa s'adapta als temps de pandèmia. El sector continuarà tenint noves necessitats i copsar els punts de vista dels professionals i la ciutadania sobre els temes d’interès seguirà sent el nostre motor. Seguirem detectant noves oportunitats per innovar i mantenir els serveis assistencials en constant moviment, facilitar la gestió del canvi i l’adaptabilitat permanent a les necessitats d’una societat cada vegada més hiperconnectada.   Visions podcast oferirà de manera regular continguts en format d’entrevista sonora que es publicaran a la web de la fundació. Un nou exercici de comunicació digital amb pinzellades radiofòniques, amb un to dinàmic, àgil i fresc per seguir ampliant xarxes de contacte i cruïlles de camins per a les veus i públics d’interès del nostre sector.    
  • Seguim conversant. Necessitats, opinions i punts de vista dels professionals i la ciutadania en un nou format.