Plataforma mConnecta: seguiment de pacients mitjançant la recomanació d'elements de mobilitat

Article publicat a XPA & Health Communication, revista d'experiència de pacient i comunicació. La seva autoria correspon a Abdón, N., Andrés, E., de San Pedro, M., Mateu, C., Martínez, S., Sallent, J. (2020).

La Plataforma mConnecta té el propòsit d'ampliar el model assistencial actual i millorar la sostenibilitat del Sistema de Salut de Catalunya incorporant els beneficis que comporta l'assistència sanitària no presencial. El primer procés assistencial que s'integrarà en aquesta plataforma és el seguiment de la cirurgia major ambulatòria (CMA) de varius. Fins ara aquest seguiment postoperatori ha implicat el seguiment telefònic diari. Amb la integració de la Web App CMA, el ciutadà comunica les seves dades a través d'un formulari de seguiment perquè el professional les pugui consultar atenent la seva prioritat.

Consultar article complet a través d’aquest enllaç.

Comparteix