Physio SET app Training S.L

Fisioteràpia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Physio SET app
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.6.1
  • Data revisió: 07/06/2021
  • Marc de referència: Distintiu AppSaludable
  • Especialitat: Fisioteràpia
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

Physio SET app és una aplicació adreçada a fisioterapeutes per ajudar-los a prescriure exercici terapèutic en pacients amb patologia d’espatlla. L’aplicació planteja una exploració guiada de la cinemàtica escapolohumeral (estàtica i dinàmica) i sobre la base d’aquesta exploració proposa el programa d’exercicis més indicat per a cada pacient, segons l’evidència científica actual.