Convocatòria SLT448-23: Tècnics/ques base per projectes europeus d'innovació en salut