La quarta cimera de la Societat per la Salut Digital posa el focus en l’ús del Big Data al sector sanitari

Els passats dies 4 i 5 d’octubre es va dur a terme la Quarta Cimera de la Societat per la Salut Digital (4th Digital Health Society Summit), en la qual diferents professionals del sector han parlat sobre Projectes d’innovació i recerca i han abordat els reptes dins l’entorn digital i el big data als quals s’enfronta el sector sanitari.

Enguany la cimera s’ha centrat en el tema ‘Dades i Serveis digitals per a donar suport a la recuperació de sistemes sanitaris a tot el món’.

Donar suport a la recuperació dels sistemes de salut globals mitjançant dades i serveis digitals

En aquesta taula rodona, els ponents van fer un repàs del sorgiment del big data com a innovació tecnològica i social, i com aquesta quantitat d’informació massiva és una eina útil a l’hora de compensar les carències que els sistemes sanitaris europeus puguin tenir quant a recursos. Segons els experts, un dels grans problemes que el sistema sanitari va haver de fer front durant la pandèmia va ser que aquests sistemes eren en gran part analògics, i basats en un model d’atenció presencial.

Aquests experts van relatar com el big data i la digitalització dels sistemes ha afavorit una millora dins el sistema sanitari, amb canvis que han permès desenvolupar solucions digitals duradores i que es poden extrapolar a un context postpandèmic.

Per acabar, Angela Brand, directora de la Societat per la Salut digital, va afegir que “hi ha una oportunitat en promoure la democràcia influenciada per la llibertat d’expressió a les xarxes socials. No només necessitem ser capaços de recopilar i distribuir informació, sinó que també hem de poder editar i estimular aquests continguts de forma clara i justa.”

Ciència de dades i habilitats digitals. Com poden ajudar en el desenvolupament del personal treballador, el seu reclutament i la seva resiliència

En aquesta altra sessió, es va parlar de com la pandèmia va afectar el personal sanitari. Es va constatar una manca de personal i alhora, que la demanda de treballadors amb habilitats digitals és molt alta. Aquests dos fets indiquen una tendència cap a l’augment de l’atenció sanitària impulsada per big data i, per tant, una necessitat de professionals dins aquest camp.

També es va comentar com dins el context europeu hi ha cada vegada més diferències al conjunt d’habilitats dels professionals sanitaris en els diferents països. Aquest fet afecta la connectivitat i la fluctuació de personal entre països. Arran d’aquest problema, han sorgit propostes com la European Health Management Association (EHMA), que pretén aportar solucions i fomentar trajectòries professionals sanitàries enfocades en el món digital.

Com fer un èxit de l’European Health Data Space (EHDS): perspectives d’agents involucrats

En una altra de les sessions es va abordar el EHDS. Amb la intenció d’aplicar el big data als serveis sanitaris dins un context europeu, la Comissió Europea està treballant per crear aquest espai comú que permeti que els mateixos ciutadans controlin la seva informació sanitària i afavoreixin la connexió entre els diferents agents dins el sector de la salut i el benestar. Projectes similars, com MyHealth@EU, ja permeten que el personal sanitari pugui atendre a pacients d’altres països de la UE amb un perfil sanitari detallat que es tradueix automàticament.

Intel·ligència artificial al sector sanitari: seguretat i ritme

Aquesta ponència va ser a càrrec de Rachel Dunscombe, experta en Intel·ligència Artificial (IA) dins de l’àmbit de l’atenció sanitària i el benestar. Segons Dunscombe, el públic general coneix les possibilitats que ofereix la IA, però desconeix aquells aspectes més rigorosos, com la governança o la garantia de qualitat.

Dunscombe va afirmar que “treballar amb IA al sector sanitari ha de ser com treballar amb un/a doctor/a o un/a infermer/a resident”, és a dir, que es necessita un professional expert que controli el que fa.

D’altra banda, l’experta també es va referir a la manca de personal sanitari especialitzat que entengui el funcionament dels algoritmes i pugui treballar amb ells. El seu pronòstic és que en els propers anys hi hagi un augment de llocs de feina en posicions relacionades amb la salut des de l’àmbit digital, i seran aquests professionals els especialistes que supervisaran la IA.

  • La cimera s’ha centrat en el tema ‘Dades i Serveis digitals per a donar suport a la recuperació de sistemes sanitaris a tot el món'.