Imatge mèdica digital: Conclusions de l'enquesta Mapa de Tendències

Autor: Adrià G.Font   /  10.01.2018

El 72% de les entitats estarien interessades en una infraestructura a nivell de tot el SISCAT, per a la gestió d’imatges al Cloud i en format SAAS, el que indica que els models de gestió cloud avancen en el seu desplegament, i l’exemple és l’aprovació en la imatge mèdica digital. El 83% de les Entitats Proveïdores exposen que poden accedir remotament a consultar les imatges mediques des de fora de la seva entitat, el que permet tenir molta més disponibilitat a l’accés de la informació, i la incorporació de nous processos assistencials com per exemple el telediagnòstic. A l’enquesta s’observa un increment de les modalitats d’imatge mèdica digital (oftalmologia 40%, dermatologia 20%), en molts casos per l’evolució dels PACS cap a VNA (Vendor Neutral Archive), que permet gestionar tota la imatge mèdica que generin les entitats com objectes mèdics. El 89% de les Entitats Proveïdores indiquen que realitzen còpies de seguretat de les imatges digitals generades. En quant a l’aplicació al febrer de 2018 de la directiva europea 2013/59/euratom, que obligarà a les entitats d’informar de la dosi radiada al pacient en les proves de diagnòstic per la imatge, el 39% de les Entitats Proveïdores tenen infraestructura per recollir la dada, el 22% tenen previst la infraestructura, i hi ha un 39% que no ho té previst. De les respostes poden extreure que la imatge mèdica digital avança cap a entorns més flexibles d’arquitectura de gestió de la informació amb la inclusió de noves modalitats i processos assistencials.
  • La imatge mèdica digital avança cap a entorns més flexibles d’arquitectura de gestió de la informació amb la inclusió de noves modalitats i processos assistencials.