Disponible la versió 2021 de l’extensió catalana de SNOMED CT

Autor: Adrià G.Font   /  19 de juliol de 2021

Ja es troba disponible la versió 2021 de l’extensió catalana de SNOMED CT. La podeu descarregar omplint el següent formulari.

La nova versió, treballada amb els professionals dels SISCAT i gestionada des de l’àmbit d’Interoperabilitat i tecnologies de la Fundació TIC Salut Social conté els següents subconjunts en els àmbits sanitari i social:

Àmbit Sanitari

Actualitzats els següents subconjunts d’anatomia patològica:.

 • Anatomia Patològica (APA): conceptes SNOMED susceptibles de ser usats en un Servei d’APA
 • Microglossari d’APA: conceptes més utilitzats per codificar mostres dels hospitals de Catalunya que publiquen al RAPA (Registre d’Anatomia patològica)
 • SNC: subconjunt de conceptes neoplàsics de SNOMED CT i el seu mapeig a la classificació internacional de malalties oncològiques ICD-O-3.2
 • STT: subconjunt de conceptes topogràfics de SNOMED CT i el seu mapeig a la ICD-O-3.2

També s’han incorporat actualitzacions en altres subconjunts existents:

 • subconjunt d’immunitzacions actives i passives
 • subconjunt d’escales de valoració
 • cribratge de càncer
 • manifestacions al·lèrgiques alimentàries, medicamentoses o d’altre tipus
 • subconjunt d’informe d’espirometria
 • notificació de reaccions adverses a immunitzacions
 • prestacions
 • professions sanitàries
 • variables clíniques
 • documents clínics
 • contrast radiològic
 • posicions-projeccions-funcionals de radiologia
 • localitzacions anatòmiques
 • mostres microbiològiques
 • tècniques de microbiologia
 • microorganismes
 • subconjunt d’antibiòtics
 • subconjunt d’exploració oftalmològica
 • subconjunt d’exploració neurològica

Àmbit Social

En consonància amb la tercera fase del projecte Intersocial, s’inclouen els nous conceptes vinculats als subconjunts de:

 • problemàtiques de l’àmbit de l’atenció social
 • respostes de l’àmbit de l’atenció social
 • factors de risc de l’àmbit de l’atenció social
 • observacions de l’àmbit de l’atenció social

També trobareu els subconjunts en format excel a l’àrea del Diccionari clínic per a iSalut, tal com ens els fan arribar els responsables del seu manteniment:

 • Anatomia Patològica
 • Laboratori (CAT): Subconjunt de proves comparables LOINC (inclou serologia) i subconjunt de proves úniques LOINC.
 • Serveis assistencials, especialitats i unitats funcionals (CAT): Catàlegs unificats de serveis assistencials, especialitats mèdiques i d’infermeria i unitats funcionals.
 • Catàleg de radiologia de la SERAM (ES i CAT).
 • Catàleg de medicina nuclear de la SEMNim (ES i CAT).
 • Documents clínics i Al·lèrgies: traducció al català per part de TermCAT.

L’extensió catalana en xifres

 • S’han creat o modificat 3800 conceptes,
 • S’han actualitzat 11 subconjunts (refSets) dels 43 existents

La publicació de tots aquests recursos terminològics implica que es posen a disposició dels proveïdors del SISCAT, així com dels projectes transversals del Departament de Salut, de manera que puguin avaluar l’impacte de la seva adopció i planificar-ne l’actualització.