Jornada Presentació del DPD de Salut

16 /Nov
16

Nov

  • Knowledge Management
  • Sala d'actes de l'Edifici Salvany
  • 16 November 2018 10:00h
  • Només per invitació.

En el marc del nou Reglament General de Protecció de Dades Personals (RGPD), es va anomenar com a Delegat de Protecció de Dades (DPD) de Salut al director de la Fundació TIC Salut Social, el senyor Josuè Sallent. Després del nomenament, des de la Fundació TIC Salut Social s’ha creat l’Oficina del DPD de Salut, per a proporcionar una sèrie de serveis als organismes adscrits al DPD de Salut. Per tal d’explicar-vos en què consisteix el paper del DPD de Salut, el model de relació que es vol tenir amb els interlocutors dels organismes adscrits i alguns dels serveis que es prestaran, s’ha considerat convenient i oportú organitzar una Jornada de Presentació del DPD de Salut.

Accés només per invitació.