L’Oficina del DPD de la Fundació TIC Salut Social executa 601 actuacions el 2021

La Fundació TIC Salut Social té encomanades les funcions de Delegat de Protecció de Dades (DPD) en l’àmbit del Sistema de Salut de Catalunya, així com d’aquelles entitats del sector públic de Salut que s’hi han adherit. 

Per a l’execució de les seves funcions de DPD, la Fundació TIC Salut Social s’ha dotat d’una Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Oficina del DPD – que coordina i gestiona les diverses actuacions que li corresponen com a DPD de Salut. 

Aquesta memòria representa les actuacions dutes a terme per l’equip de l’Oficina del DPD per exercir les funcions de delegats en matèria de protecció de dades de salut i l’estat de situació de compliment de les entitats adherides durant l’any 2021. 

Principals fites del 2021 

Aquesta xifra inclou el 70 % de les entitats de recerca del sistema públic de salut.  

Pel que fa a les accions dutes a terme el 2021, es va ampliar la informació del portal web www.dpdsalut.cat. També s’han incrementat els tràmits gestionats, arribant a les 601 actuacions, principalment informes jurídics sobre qüestions complexes de diversa naturalesa en matèria de protecció de dades. 

D’altra banda, es va formar més de 400 professionals a través de l’aula virtual amb el curs de formació virtual en protecció de dades creat per l’oficina. Aquest curs està composat per quatre mòduls diferenciats en funció dels objectius i les persones destinatàries. El 2021 l’Oficina del DPD va dinamitzar tres edicions del mòdul bàsic; tres edicions del mòdul de drets i sistemes de garanties; una edició del mòdul de deures, obligacions i principis; i una edició del mòdul d’utilització de dades per a recerca. En paral·lel, es van oferir cinc sessions tècniques de conscienciació dirigides a les entitats adherides. 

Per últim,  es van desenvolupar guies i eines de suport, com la plataforma d’Avaluacions d’Impacte relatives a la protecció de dades.  

Per consultar la memòria d’activitats completa cliqueu al següent botó de descàrrega:

  • El darrer any van adherir-se a la Oficina del DPD cinc noves entitats, pel que ja són 37 institucions adherides, un 15 % més que l’any anterior.