“Tenim com a prioritats digitalitzar el sistema i desburocratitzar-lo”

Veure entrevista
“Tenim com a prioritats digitalitzar el sistema i desburocratitzar-lo”

Visions entrevista a Meritxell Benedí. Historiadora, militant social i política, i actualment peça fonamental en la gestió pública. Ens comparteix la seva visió sobre integració social i sanitària, governança, planificació i transformació TIC a l’entorn social mentre descriu, des de la seva experiència, l’escenari ideal per seguir creixent i millorar l’atenció a la ciutadania.

Visions. Meritxell Benedí.

Visions entrevista a Meritxell Benedí. Historiadora, militant social i política, i actualment peça fonamental en la gestió pública. Ens comparteix la seva visió sobre integració social i sanitària, governança, planificació i transformació TIC a l’entorn social mentre descriu, des de la seva experiència, l’escenari ideal per seguir creixent i millorar l’atenció a la ciutadania.

Visions. Meritxell Benedí.

1. Prioritats estratègiques.

 

VB. Val Meritxell, a nivell de planificació com us organitzeu?

MB. Actualment qui està planificant els serveis socials és la Direcció General de Serveis Socials, una direcció de nova creació. Fins ara hem planificat la institucionalització: residències, centres de dia, etc. El canvi que volem introduir és fer una planificació de tot el sistema.

VB. Quines són les vostres prioritats?

MB. Nosaltres tenim com a prioritats digitalitzar el sistema i desburocratitzar-lo. Quan introduïm digitalització el que necessitem és adoptar eines que facilitin la intervenció als professionals de serveis socials.

VB. Quines són aquestes eines o elements que us ajuden?

MB. Nosaltres tenim uns òrgans de participació com el Consell General de Serveis Socials, que està previst per la Llei de Serveis Socials, en el que hi ha representats tots els actors del sector: tant els col·legis professionals, com els ens locals, com la patronal, els sindicats i altres departaments de la Generalitat
que intervenen d’una manera o altra en l’acció social.
També tenim els Consells Territorials de Serveis Socials Bàsics, els COTESSBAs, que són espais de concertació, de planificació i de definició dels models territorialitzats.

“Tenim com a prioritats digitalitzar el sistema i desburocratitzar-lo”

2. Integració social i sanitària

VB. (Assenteix). Canviem una mica de tema i parlem d’integració social i
sanitària. M’agradaria que em diguessis què entens per aquest concepte, i si hi ha estratègia conjunta entre els dos departaments: el de Treball, Afers Socials i Famílies i el de Salut.

MB. És una evidència que necessitem treballar conjuntament amb el sistema de salut per millorar l’atenció a les persones, és a dir, garantir el continuum assistencial i una atenció centrada en la persona. I sobretot, treballar de manera preventiva. Si volem que sigui un sistema universal de cobertura global hem d’atendre a totes les persones al llarg de la seva vida. I per això necessitem la prevenció i la interacció amb els altres sistemes. Necessitem atendre més persones abans per atendre menys persones després. I en això la integració amb els altres sistemes és un element fonamental.

“Atendre més persones abans per atendre menys persones després”

VB. Per tant, el sector social innova en aquest sentit?

MB. El tercer sector sempre està innovant, constantment, perquè té els canvis socials a la porta. I de fet, la Taula d’Entitats del Tercer Sector té un projecte, l’m4Social, en el què el Departament hi participa, per fomentar la innovació tecnològica en els sistemes d’informació de les entitats. També hi ha la Fundació iSocial, que és una fundació també creada per fomentar precisament la innovació tecnològica en sistemes d’informació en el tercer sector.

VB. Llavors, fent un parèntesi, una de les coses que potser cal és fer més esforços en comunicar la necessitat i aquesta universalitat, no creus?

MB. Sí, és una qüestió en la qual insisteixo molt des que es va crear la Direcció General de Serveis Socials; i és la necessitat que tenim, no només com a Direcció General sinó com a Sistema Català de Serveis Socials, de comunicar. Perquè només si som capaços d’explicar què fa el sistema i què passa quan no hi és, serem capaços que tota la societat se senti interpel·lada per utilitzar aquest sistema. I per tant ens interpel·li a les administracions públiques a destinar tots els esforços que requereixen.

“El tercer sector sempre està innovant, constantment, perquè té els canvis socials a la porta”

 

3. Inclusió social i TIC

VB. Què ho fa que existeixi aquesta bretxa o escletxa digital?

MB. És clar. De fet hi ha un tipus de tecnologia a la qual tothom accedeix. Després hi ha les grans solucions tecnològiques a les quals no tothom hi té accés. Però que com a poders públics tenim l’obligació de situar sistemes d’informació que permetin reduir aquesta bretxa.

VB. Creus que es treballa poc la comunitat? És a dir, treballem, potser sí, molt en un àmbit més institucional, d’organitzacions… Però treballar els problemes reals, el dia a dia de la gent… Això creus que és fa poc? S’hauria de fer més?

MB. Quan dius “és fa”, quin és el subjecte d’aquesta frase?

VB. Hi ha persones que diuen que es treballa molt en l’àmbit de les idees però que el treball de trinxera s’ha deixat com una mica de banda.

MB. Del Sistema de Serveis Socials vols dir?

VB. Gent que s’hi ha dedicat.

MB. No puc estar d’acord amb aquesta afirmació. Al contrari. Només has d’anar a un equip bàsic d’Atenció Primària per comprovar que la trinxera està viva i la realitat la interpel·la.

La trinxera hi és i fa molta, molta feina, el que passa és que és una trinxera que té una burocratització excessiva, que no té sistemes d’informació o un procés de digitalització que descarregui pràctica burocràtica o feina sense valor per poder fer la intervenció que realment requereix. I en aquest procés precisament és on nosaltres enfoquem el Pla Estratègic de Serveis Socials: en la necessitat de reforçar l’atenció primària per fer atenció comunitària i que es pugui treballar a mida preventiva. Amb aquesta idea d’atendre més persones abans per atendre menys persones després.

“Com a poders públics tenim l’obligació de situar sistemes d’informació que permetin reduir la bretxa digital”

VB. Aquesta pregunta anterior te l’he proposat perquè nosaltres sovint parlem molt de posar la persona al centre, d’apoderar-la… Però realment ho estem fent? O és només una declaració d’intencions i encara falta per arribar a aquest punt de, realment, apoderar i posar a la persona al centre?

MB. Posar la persona al centre o l’atenció centrada en la persona es produeix a molts serveis i a molts espais del sistema. I torno a repetir: amb el pla estratègic de Serveis Socials la proposta que
estem treballant i que segurament presentarem va en aquest sentit: aconseguir no només accions individuals, com seria la interacció amb altres sistemes, sinó que en l’àmbit global, en l’àmbit d’organització del sistema, estiguem preparades per fer atenció centrada en la persona.

Altres visions de Tic Salut Social

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email