OBJECTIUS
 • Treballem per potenciar un model digital d’atenció assistencial no presencial que complementi l’actual cartera de serveis assistencials.

 • Hem definit el model de referencia de l’atenció no presencial en clau digital (Model LATITUD) com la teleassistència.

 • Desenvolupem l’eina mConnecta com a solució digital facilitadora d’aquest tipus d’atenció.

 • Identifiquem les necessitats de formació sobre noves competències digitals dels professionals.

 • Avaluem solucions digitals.

 • Aquest coneixement ens permet col·laborar en el disseny de l’experiència digital d’usuari i garantir la interoperabilitat entre sistemes.

Índex de contingut
 • 01.

  Model de referència de l’atenció no presencial en clau digital

 • 02.

  Competències digitals dels professionals

 • 03.

  Model d'avaluació de les solucions digitals d’atenció no presencial

 • 04.

  mHealth

 • 05.

  Interoperabilitat semàntica i de sistemes