OBJECTIUS
  • Avaluem el potencial i el valor compartit que aporten les noves solucions tecnològiques als processos assistencials en remot

  • Apliquem resultats a pilots per entorns d’hospitalització domiciliaria i seguiment
    a distància

  • Realitzem proves de concepte per a nous processos d’ús intensiu i massiu de dades

Índex de contingut