OBJECTIUS
  • Dinamitzem les relacions entre els agents del sector.

  • Fomentem el treball en xarxa i la col·laboració dins el nostre ecosistema.

  • Difonem coneixement com a catalitzador del canvi en els models de prestació de serveis assistencials.

Índex de contingut
  • 01.

    Observatori

  • 02.

    Gestió del coneixement