Informes Observatori

Enquesta TIC i salut a Catalunya 2007

Enquesta TIC i salut a Catalunya 2007

L’objectiu de l’enquesta és prendre el pols del nivell de desenvolupament de les TIC a la xarxa sanitària d’utilització pública (XSUP) de Catalunya. En una primera fase de l’anàlisi s’han inclòs les entitats sanitàries públiques, tant hospitals com centres d’atenció primària; posteriorment, es pretén incorporar la resta de la xarxa, és a dir, els recursos sociosanitaris, de salut mental i els prestadors hospitalaris privats.

Una de les fonts d’informació del Mapa de tendències és l’enquesta duta a terme a 65 institucions sanitàries de la XSUP. Aquesta mostra suposa un total de 30 entitats d’atenció primària i 60 d’especialitzada. Aquesta mostra equival al 100% dels hospitals i entitats d’atenció primària de la XSUP.

Alguns sistemes sanitaris d’altres països han començat a desenvolupar iniciatives per observar de forma objectiva els avenços en la difusió de les TIC en els serveis de salut, tant pel que fa als volums d’aquesta activitat com a la direcció que segueixen les diferents organitzacions del sistema. De fet,aquestes iniciatives són l’aplicació en el sector sanitari del que ja s’està realitzant en altres àmbits per mesurar la difusió de les noves tecnologies.

En aquest context, la Fundació TicSalut ha posat en marxa aquest estudi per conèixer el nivell de desenvolupament de les TIC en les organitzacions sanitàries de Catalunya, el Mapa de tendències. És una publicació anual que pretén convertir-se en un referent en el sector pel que fa al desenvolupament i la utilització de les TIC.

El Mapa de tendències es complementa amb un monogràfic sobre algun aspecte d’actualitat relacionat amb les TIC, que canviarà d’any en any. El quadern de 2007 tracta sobre els portals web de les institucions sanitàries de Catalunya.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email