Acords amb universitats

Acords amb universitats

Universitats

La Fundació TicSalut, amb la voluntat d’establir vincles de coneixement amb les facultats catalanes per desenvolupar, aprofundir i difondre les TIC dins del sector salut i social, a més de constituir la Càtedra en TICs i Salut amb la Universitat de Vic-UCC ha signat convenis de col·laboració amb:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Ramon Llull (La Salle i Blanquerna)
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Escola Universitària d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (UPC)
 • Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus – UPF)
 • Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà (UAB)

Centres de Formació Professional

Universitat de Barcelona
 • Col·laboració en el marc formatiu dels estudis de grau, postgrau i doctorat.
 • Oferta de Treballs Finals de Grau als estudiants de Grau que necessitin empreses de base tecnològica associades al portal de TIC Salut.
 • Impuls del desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la Salut a Catalunya.
 • Promoció de la relació entre la universitat, centres assistencials i empreses del sector TIC i Salut.
 • Cerca d’aliances entre proveïdors assistencials o tecnològics per impulsar projectes en TIC i Salut.
 • Promoció de les capacitats de recerca i la transferència tecnològica Promoció d’aliances internacionals.
Universitat Oberta de Catalunya
 • Conveni marc que té com a finalitat establir les bases de col·laboració mútua entre les parts en aquells projectes que es considerin d’interès mutu en l’acompliment dels respectius objectius socials. La col·laboració en diferents projectes d’interès per ambdues institucions, emmarcats e l’àrea de TIC i Salut, es concreten en els àmbits següents: àmbit de formació, àmbit de recerca i àmbit de cooperació.
Escola Superior de Ciències de la Salut (Tecnocampus-UPF)

Promoure iniciatives i projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de les TIC vinculades al sistema de salut a Catalunya. Aquesta col·laboració es concreta en el desenvolupament de projectes R+D+i adreçats a:

 • Impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC en l’àmbit de la Salut.
 • Promoure el treball en xarxa entre l’administració pública, empreses i universitats.
 • Facilitar la integració en una mateixa xarxa telemàtica dels diferents agents que constitueixen el sistema de salut a Catalunya.
 • Facilitar l’accessibilitat a professionals i usuaris mitjançant la realització de solucions tecnològiques adequadres als projectes de desplegui el sistema de salut.
 • Promoure la creació de living-labs que permetin validar tecnologies, plataformes, productes, serveis i models de negoci, en entorns i contexts reals i quotidians, d’aplicació al sistema de salut a Catalunya.
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (UPC)
 • Col·laboració en el marc formatiu dels estudis de grau, postgrau i doctorat de l’EUETIB.
 • Oferta de Treballs Finals de Grau als estudiants de Grau de l’EUETIB que necessitin empreses de base tecnològica membres del Consell Assessor d’Empreses TicSalut.
 • Impuls del desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la Bioenginyeria a Catalunya.
 • La promoció de la relació entre la univeristat, centres assistencials (administració) i empreses del sector Biomèdic i de la Bioenginyeria a Catalunya.
 • Cerca d’aliances entre proveïdors assistencials o tecnològics i l’EUETIB-UPC per impulsar projectes d’enginyeria.
 • Promoció de les capacitats de recerca i transferència tecnològica de l’EUETIB-UPC a les empreses i institucions de l’àmbit biomèdic.
 • Promoció d’aliances internacionals que permetin assolir de manera més eficient qualsevol dels objectius de col·laboració definits en l’acord.
Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà (UAB)

Conveni marc de col·laboració en els aspectes de recerca i formació, que contempla els següents objectius:

 • Desenvolupar activitats d’investigació, de desenvolupament tecnològic i de formació en matèria d’interès comú per ambdues institucions, col·laborar en la formació de Grau i Postgrau, així com dur a terme, projectes de recerca conjunts.
 • Organizació conjunta d’activitats de formació: estudis de grau, postgrau, cursos, jornades, etc. Fomentar el debat, l’intercanvi d’experiències i d’informació. Compartir i explotar el coneixement generat pels treballs de recerca que es realitzin de forma conjunta: articles, patents, etc.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email