OIDs

L’identificador únic d’objectes ─de l’anglès, object identifier, OID─ és una jerarquia de codis que permet identificar diferents tipus de recursos com Sistemes de Salut, centres proveïdors, sistemes d’informació, organitzacions territorials o vocabularis controlats (entre els quals s’inclouen els catàlegs, les terminologies, les classificacions o els subconjunts). Aquesta jerarquia de codis és internacional, es manté de manera distribuïda i té per objectiu minimitzar els errors d’identificació, compartició i validació de continguts.

Existeixen OIDs internacionals (p.ex. el 2.16.840.1.113883.6.96 de SNOMED CT) i locals (p.ex el 2.16.724.4.9.50 de l’extensió catalana de SNOMED CT), en funció de la situació en la que es troben dins de la jerarquia global. D’aquesta manera, cada nombre que forma part d’un OID identifica un nivell de la jerarquia, per exemple, en l’OID de SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 podem traçar els següents OIDs:

 • 2 -> ISO
 • 2.16 -> Country
 • 2.16.840 -> US
 • 2.16.840.1 -> Organization
 • 2.16.840.1.113883 -> HL7
 • 2.16.840.1.113883.6 -> externalCodeSystems
 • 2.16.840.1.113883.6.96 -> SNOMED CT

I en el cas de l’OID de l’extensió catalana:

 • 2 -> ISO
 • 2.16 -> Country
 • 2.16.724 -> Espanya
 • 2.16.724.4 -> Sistema Nacional de Salud
 • 2.16.724.4.9 -> Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
 • 2.16.724.4.9.50 -> Extensió catalana de SNOMED CT

Des de l’OFSTI, i en col·laboració amb l’Àrea de catàlegs de l’Oficina eSalut de la Coordinació General de les TIC, s’ha publicat una nova versió del registre d’OIDs. En aquesta nova versió se’n ha alineat el contingut amb els principals registres internacionals d’OIDs, se’n han afegit de nous que es necessitaven pels projectes transversals del Departament de Salut i se’n han actualitzat d’altres que havien quedat obsolets.

La darrera versió del llistat d’OIDs per al SISCAT es pot consultar al següent enllaç: Registre d’OIDs del SISCAT 24-02-2020

Altres registres oficials d’OIDs són els llistats a continuació:

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email