Preguntes freqüents sobre l’homologació de sistemes, dispositius o serveis

 

   1. On puc trobar informació sobre l’homologació de sistemes, dispositius i serveis? Quines són les passes a seguir?

Tota la informació referent al procés d’homologació es pot consultar a la web de la Fundació TIC Salut Social a l’àrea d’estàndards i interoperabilitat. A continuació es detallen les passes a seguir per sol·licitar l’homologació de sistemes, dispositius i serveis:

  • Localitzar el domini al qual pertany el sistema, dispositiu o servei a homologar, a l’apartat dominis oberts.
  • Consultar els requeriments i criteris referents al domini corresponent.
  • Per tal de presentar el sistema, dispositiu o servei al procés d’homologació, s’ha d’estar segur que compleix amb els Criteris de conformitat establerts pel domini.
  • Demanar el “Formulari de sol·licitud d’homologació” a l’adreça homologacio@ticsalut.cat.
  • Esperar la resposta a aquesta sol·licitud, a on se’ls indicarà quan i on tindrà lloc el procés d’homologació del seu sistema, dispositiu o servei.
  • Consultar les taxes d’homologació publicades ala web de la Fundació TIC Salut Social

Consulteu el resum que fa referència al document Procés d’homologació d’interoperabilitat, a on s’explicita detalladament aquest procés.

A més a més, vostè pot enviar les seves consultes a l’adreça homologacio@ticsalut.cat.

 

    2. Com puc avaluar la capacitat del meu sistema, dispositiu o servei per complir amb els Criteris de conformitat abans de fer efectiva la “Sol·licitud d’homologació”?

Tots els Criteris de conformitat que s’utilitzaran per avaluar que el seu sistema, dispositiu o servei compleix amb els requeriments establerts, estan disponibles per a la seva consulta a la web de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat, cadascun en el domini obert que li correspon. Tingui en compte que es requereix el 100% de compliment amb els Criteris de conformitat obligatoris per tal d’obtenir l’homologació del seu sistema, dispositiu o servei.

D’altra banda, l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat està a la disposició de les empreses per ajudar a entendre els Criteris de conformitat i respondre a qualsevol de les seves preguntes  homologacio@ticsalut.cat

 

   3. Què puc fer si no estic segur de com classificar el meu sistema, dispositiu o servei entre els dominis oberts publicats a la web de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat?

Si no està segur de com classificar el seu sistema, dispositiu o servei a la llista de dominis oberts, pot dirigir els seus dubtes a l’adreça homologacio@ticsalut.cat.

 

   4. Què puc fer si el meu sistema, dispositiu o servei no està contemplat en cap dels dominis oberts publicats a la web de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat?

Actualment estem treballant en la definició de nous dominis. Pot donar-se el cas que el seu sistema, dispositiu o servei pertanyi a algun d’aquests dominis en procés de definició.

Pot sol·licitar la obertura d’un nou domini d’homologació si s’escau, cal que dirigeixi aquesta petició, així com els seus dubtes a l’adreça homologacio@ticsalut.cat, i li proporcionarem l’ajuda i informació necessàries

 

  5. Què he de presentar el dia que tingui lloc el Procés d’homologació del meu sistema, dispositiu o servei?

Haurà de disposar el sistema, dispositiu o servei a homologar, totalment operatiu, per tal de demostrar que compleix amb els Criteris de conformitat establerts, així com tota la documentació de suport que cregui necessària per aquesta fita

 

  6. Qui ha de venir el dia que tingui lloc el Procés d’homologació del meu sistema, dispositiu o servei?

Ha de venir la persona o persones que tinguin l’experiència i competència tècnica necessàries per preparar i demostrar que el sistema, dispositiu o servei compleix amb els Criteris de conformitat adequadament

 

  7. Què passa si el meu sistema, dispositiu o servei no supera el Procés d’homologació?

Si el seu sistema, dispositiu o servei no compleix amb el 100% dels Criteris de conformitat obligatoris establerts, des de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat se’ls hi faran arribar dos documents: l’Informe d’homologació amb el detall de resultats del procés, i l’Informe de No conformitats amb el detall de les mancances del seu sistema, dispositiu o servei.

Una vegada hagi corregit les mancances del seu sistema, dispositiu o servei, podrà sol·licitar la revisió del procés d’homologació, requerint el “Formulari de sol·licitud de revisió d’homologació” a l’adreça homologacio@ticsalut.cat

 

  8. On puc trobar informació sobre els sistemes, dispositius o serveis homologats per l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat?

Tots els sistemes, dispositius i serveis homologats per l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut, es presenten a la seva pàgina web, sempre després d’haver finalitzat el procés d’homologació.

Altres recursos

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email