Qui som

Patronat

Patronat

Constitució

A partir d’una proposta del Departament de Salut, en la sessió del 19 de setembre de 2006, el Govern va autoritzar la creació de la Fundació Centre TIC i Salut. El 9 d’octubre es va constituir a Mataró en el marc del parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme.

La Fundació TIC Salut Social està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris. Les actuacions de la Fundació se centren en la funció d’observatori, amb l’elaboració del Mapa de tendències i el Mapa d’Experiències en TIC i salut; la funció d’innovació, amb l’eSalut, la salut 2.0 i els projectes internacionals; la normalització i homologació, amb l’Oficina d’Interoperabilitat i, finalment, la funció de publicacions, amb la publicació mensual del FlashTICSS, la implicació en les xarxes socials, etc.

La Fundació disposa també de tres consells assessors: el Consell Assessor d’Empreses, el Consell Assessor de Professionals i Ciutadans, i el Consell Assessor Científic.

 

Patrons de la Fundació

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email