Qui som

Patronat

Patronat

Constitució

A partir d’una proposta del Departament de Salut, en la sessió del 19 de setembre de 2006, el Govern va autoritzar la creació de la Fundació Centre TIC i Salut. El 9 d’octubre es va constituir a Mataró en el marc del parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme.

La Fundació TIC Salut Social està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris. Les actuacions de la Fundació se centren en la funció d’observatori, amb l’elaboració del Mapa de tendències i el Mapa d’Experiències en TIC i salut; la funció d’innovació, amb l’eSalut, la salut 2.0 i els projectes internacionals; la normalització i homologació, amb l’Oficina d’Interoperabilitat i, finalment, la funció de publicacions, amb la publicació mensual del FlashTICSS, la implicació en les xarxes socials, etc.

La Fundació disposa també de tres consells assessors: el Consell Assessor d’Empreses, el Consell Assessor de Professionals i Ciutadans, i el Consell Assessor Científic.

 

Patrons de la Fundació

Presidenta
Alba Vergés i Bosch
Titular del departament de la Generalitat competent en matèria de Salut

Vicepresident 1r
David Bote Paz
Alcalde de Mataró. Representant: Laura Seijo Elvira

Vicepresident 2n
Chakir El Homrani Lesfar
Titular del departament de Benestar Social i Familia

Vocal
Associació Catalana d’Entitats de Salut
Representant: Raul Ortega Til
A renovar: 11/12/2023

Vocal
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
Representant: Jose Augusto García i Navarro
A renovar: 05/12/2023

Vocal
David Ferrer Canosa
Designat pel titular del departament competent en tecnologies de la informació
A renovar: 19/12/2023

Vocal
Miquel Gamisans i Martin
Designat pel titular del departament competent en atenció ciutadana
A renovar: 18/12/2023

Vocal
Carles Gómara Martínez
Designat pel Conseller competent en matèria d’innovació i empresa
A renovar: 20/06/2021

Vocal
Institut Català de la Salut
Representant: Representant: Miguel Arrufat Vila (NIF:37326022)
A renovar: 23/05/2024

Vocal
Pol Pérez Sust
Ratificat per la consellera de Salut
A renovar: 15/06/2021

Vocal
Marc Ramentol Sintas
Designat per la consellera de Salut
A renovar: 11/07/2023

Vocal
Servei Català de Salut
Representant: Rosa Romà i Monfà
A renovar: 18/12/2023

Vocal
Unió Catalana d’Hospitals
Representant: Anna Riera Domènech
A renovar: 13/12/2023

Secretari no patró
Àngel Fernández Grauet
Indefinit

Vicesecretari no patró
Pablo Urrutia Royo
Indefinit

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email