Qui som

Fundació TIC Salut Social

La fundació

Impulsant la innovació

La Fundació TIC Salut Social som un organisme de la Generalitat de Catalunya que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC. Fomentem el treball en xarxa en els àmbits de la salut i el benestar social. Som observatori de noves tendències, innovació i d’iniciatives emergents, tot oferint serveis de normalització i homologació de productes.

La implantació de les TIC en el nostre sector ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors i integradors de la salut i el benestar social del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d’un marc de cobertura universal i pública -conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d’agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries- posa els sectors sanitaris i de benestar social en una excel·lent situació per actuar com a innovadors i dinamitzadors econòmics en el sector de les noves tecnologies.

El repte dels pròxims anys és treballar conjuntament pel desenvolupament de polítiques integradores i continuïstes amb els nostres sectors.

Constitució

A partir d’una proposta del Departament de Salut, en la sessió del 19 de setembre de 2006, el Govern va autoritzar la creació de la Fundació Centre TIC i Salut. El 9 d’octubre es va constituir a Mataró en el marc del parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme. El 25 de novembre la Fundació trasllada la seva seu a l’Edifici Salvany del carrer Roc Boronat, 81 – 95, de Barcelona, amb l’objectiu de treballar de manera més eficient i sostenible amb els diferents agents i entitats del seu ecosistema.

Actualment, Fundació TIC Salut Social està formada per diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut, el benestar social i les tecnologies de la informació i la comunicació, així com per agrupacions d’hospitals i centres sanitaris.

TIC

Salut

Benestar Social

#

En què treballem

Les nostres actuacions se centren en la funció d’observatori, amb l’elaboració del Mapa de Tendències i el Mapa d’Experiències en TIC del sector; la funció d’innovació amb l’eSalut, la salut 2.0 i els projectes internacionals; la normalització i homologació amb l’Oficina d’Interoperabilitat i, finalment, la funció de publicacions mensuals centralitzades en el butlletí FlashTICSS i les xarxes socials.

#

Observatori

#

Innovació

#

Normalització i homologació

#

Difusió

Consells Assessors

La Fundació disposa també de tres consells assessors.

Consell Assessor d’Empreses

Consell Assessor de Professionals i Ciutadans

Consell Assessor Científic

Patrons de la Fundació

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email