El delegat de protecció de dades té, entre d’altres, les funcions següents:

  • Informar i assessorar el responsable o l’encarregat i els treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Supervisar que es compleix la normativa.
  • Assessorar respecte de l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades.
  • Cooperar amb l’autoritat de control.
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.

Accedir al Catàleg de Serveis

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email