Consells Assessors

Consell Assessor d’Empreses

Consell Assessor d’Empreses

Constituït a finals de l’any 2007, és l’òrgan assessor i de participació de les empreses col·laboradores amb la Fundació TicSalut. Les entitats membres col·laboren amb la Fundació en la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut.

L’integren els representants de les empreses líders del sector TIC i la salut que voluntàriament col·laboren amb els objectius de la Fundació, d’acord amb els criteris que estableix el Patronat i el reglament intern. Per a més informació: info@ticsalut.cat

Funcions

Corresponen a aquest Consell les funcions següents:

  • Deliberar, assessorar i realitzar propostes d’actuació al Patronat i al Comitè de Direcció sobre els aspectes relacionats amb l’objecte i les finalitats de la Fundació TicSalut d’impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut.
  • Planejar accions per potenciar les relacions entre els diferents agents del sistema de salut per afavorir la consecució de millores i una major eficiència.
  • Planejar accions per projectar la Fundació TicSalut com a pol de relació i innovació en l’aplicació de les TIC en l’àmbit de la salut, tant a Europa com internacionalment.
  • Col·laborar amb el Patronat, el Comitè de Direcció i el director en la promoció de la Fundació TicSalut per afavorir la inversió econòmica local i internacional, així com l’atracció de recursos humans qualificats.
  • Escollir-ne els representants al Grup de Coordinació del Consell d’Assessor d’Empreses i, d’entre aquests, designar els que han de formar part de la Comissió Permanent.
  • Qualsevol altre objectiu que contribueixi a l’assoliment de les finalitats fundacionals.

Membres

Aquest Consell, el compon un nombre creixent d’empreses del sector TIC i la salut, d’acord amb els criteris que estableix el Patronat de la Fundació i el reglament que en regeix el funcionament.

En poden ser membres les empreses i institucions públiques i privades relacionades amb el sector de les TIC i la salut, els centres de recerca, parcs científics i tecnològics i les administracions locals.

Altres Consells Assessors

Consell Assessor Científic

Consell Assessor Científic

Creat l’any 2009 proporciona assessorament d’acord amb els criteris que s’estableixen en la regulació d’aquesta col·laboració.

Anar
Consell Assessor de Professionals i Ciutadans

Consell Assessor de Professionals i Ciutadans

Creat l’any 2010, és un òrgan assessor que té la finalitat de col·laborar en l’establiment de prioritats i accions.

Anar

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email