IS3

IS3 és  un projecte transversal del Departament de Salut que té per objectiu facilitar la interoperabilitat entre els diferents proveïdors del SISCAT, afavorint la continuïtat assistencial i la gestió integrada de processos. Per assolir aquest objectiu, dins el marc del projecte s’han desenvolupat diferents eines i components que es troben en fase de millora contínua i entre els quals es destaca:

  • Plataforma d’interoperabilitat: Esdevé el nucli central del projecte, ja que orquestra les comunicacions entre els diferents sistemes d’informació. La plataforma d’interoperabilitat és la peça que permetent als proveïdors de diferents nivells assistencials realitzar derivacions, peticions de cita, consulta de dades, notificacions d’esdeveniments i peticions de laboratori. La plataforma utilitza la missatgeria definida al projecte WiFIS per tal d’estandarditzar la manera en què els diferents centres es comuniquen.
  • Servidor terminològic: És l’eina que conté els diferents vocabularis controlats que s’utilitzen per intercanviar informació entre els proveïdors, com SNOMED CT, LOINC, SERAM, SEMNim, catàlegs territorials, etc..
  • Eina de formularis: Sovint, els diferents processos de derivació que es poden realitzar a través de la plataforma d’interoperabilitat requereixen d’informació específica. Dins el projecte IS3 s’ha creat una eina de formularis que permeten transmetre aquesta informació, de manera que complementa la base comuna que es troba dins de la pròpia missatgeria. Les dades que es poden complimentar dins els formularis es recullen de manera estructurada, normalitzant-se en arquetips codificats amb vocabularis del Servidor terminològic.

La Fundació TIC Salut Social ofereix suport i consultoria en l’execució del projecte, a través de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat.

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email