Projecte iS3

Aproximació del ciutadà

iS3 és  el projecte d’interoperabilitat per facilitar la integració entre els diferents sistemes d’informació dels realitzadors de salut i d’atenció a la persona afavorint la continuïtat assistencial i la gestió integrada de processos assistencials i socials centrats en el ciutadà i adaptats a la realitat de cadascun dels territoris per posar-se al servei dels professionals. El projecte iS3 ofereix les eines per poder compartir informació entre les entitats realitzadores de serveis assistencials, concretament:

  • Desenvolupament de vocabularis controlats comuns necessaris per l’intercanvi coherent d’informació.
  • Plataforma de missatgeria alineada amb els estàndards WIFIS.
  • Eina de gestió de fluxos configurables pels organismes realitzadors de serveis sanitaris.
  • Eines de monitoratge de la missatgeria.

 

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email