SIMDCAT-PD

Estandardització de les imatges de Patologia Digital utilitzant l’estàndard DICOM

Dins del marc del projecte SIMDCAT (Sistema d’Imatge Mèdica Digital de Catalunya) s’ha detectat la necessitat de representar i compartir, de manera estandarditzada, les imatges diagnòstiques de l’àmbit de la Patologia Digital. Per assolir aquest objectiu, es proposa utilitzar l’estàndard DICOM, que permet compartir, emmagatzemar, processar i visualitzar imatgers digitals en un format normalitzat.

El paquet de treball SIMDCAT-PD consisteix en fer un anàlisis de l’estat de l’art dels estàndards existents, tant sintàctics com semàntics, de representació i compartició d’imatge digital, i més concretament analitzar el suplement 145 de DICOM, específic per l’àmbit de la patologia digital, per al seu ús dins el projecte SIMDCAT.

El suplement 145 de DICOM, elaborat pel 26è grup de treball DICOM, especifica com emmagatzemar diapositives digitals en un arxiu PACS, tenint en compte els reptes que suposa la patologia digital, com per exemple la dimensió de les imatges obtingudes.

Aquest grup va definir els principals canvis en l’estàndard DICOM per patologia:

  • En anatomia patològica, la imatge està centrada en la mostra o l’espècimen, no en el pacient (a diferència de radiologia). Aquest canvi es va incloure en el suplement 122 de DICOM.
  • Les imatges grans no es poden guardar directament doncs la norma DICOM inclou un límit en els atributs files/columnes, que no poden ser majors de 216, és a dir, 64.000 píxels i aquest límit s’ha mantingut per garantir la compatibilitat amb PACS ja instal·lats, per la qual cosa DICOM, en el seu suplement 145, va proposar que les imatges grans, com les d’anatomia patològica, haurien de ser dividides en sèries d’imatges.

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email