Intersocial

El projecte Intersocial és una iniciativa liderada per l’OFSTI de la Fundació TIC Salut Social, que ha comptat amb la col·laboració de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i del PIAISS, així com amb el suport de Esteve Tejin HealthCare. El projecte, que es va dur a terme entre els mesos de gener i desembre de 2016, va tenir per objectiu definir el vocabulari controlat comú a utilitzar per interoperar informació en l’àmbit de l’atenció social, particularment dirigida a les persones que tenen necessitats socials i sanitàries. Mitjançant aquest  vocabulari  es  pretén  aconseguir  una  major integració de les dades dels diferents sistemes de gestió en l’àmbit de l’atenció social a Catalunya.

La metodologia que s’ha seguit per assolir aquest objectiu ha estat:

  1. Elaboració del mapa de sistemes d’informació utilitzats en l’àmbit social a Catalunya.
  2. Anàlisi de l’estat de l’art de vocabularis controlats en l’àmbit de l’atenció social, a nivell català, espanyol, europeu i internacional.
  3. Redacció d’un cas d’ús al qual donar resposta, centrat en cronicitat i final de vida.
  4. Selecció d’un vocabulari controlat estàndard de referència.
  5. Elaboració d’una llista única de problemàtiques i una de respostes, a partir dels diferents catàlegs identificats.
  6. Revisió d’ambdós llistats per a seleccionar els conceptes necessaris, garantint que es dóna resposta al cas d’ús, per part d’un equip d’experts multidisciplinari.
  7. Mapeig dels llistats finals al vocabulari de referència seleccionat.

Després d’analitzar l’estat de l’art de vocabularis controlats en l’àmbit de l’atenció social, i davant la inexistència d’una terminologia estàndard comú, s’ha seleccionat SNOMED CT com a l’estàndard de representació i intercanvi de les problemàtiques i les respostes en l’àmbit social.

A l’àrea de descàrrega de SNOMED CT es poden obtenir els subconjunts de SNOMED CT resultants del projecte, així com la seva documentació associada.

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email