Diccionari clínic per a iSalut

El Diccionari clínic per a iSalut és un projecte transversal del Departament de Salut gestionat per l’OFSTI, que té per objectiu normalitzar el vocabulari del SISCAT de manera que es pugui assolir la interoperabilitat semàntica entre els sistemes d’informació dels proveïdors, a diferents nivells assistencials. La base del Diccionari és la terminologia clínica SNOMED CT, que actua com a ontologia i base homogènia de representació, tot i que també conté altres vocabularis que ja s’utilitzen actualment al SISCAT (p.ex. LOINC, ISCO/CNO, SERAM, SEMNim, etc.).

La part tècnica del Diccionari també està liderada per l’OFSTI, mentre que l’àrea de catàlegs de l’Oficina eSalut de la Coordinació General de les TIC en dirigeix la part funcional. Les prioritats i actuacions a seguir dins el Diccionari les marca la Comissió Permanent formada, per representants de diferents centres proveïdors, el CatSalut i el Departament de Salut, entre d’altres.

El Diccionari clínic per a iSalut està organitzat en dominis de continguts, cadascun dels quals es treballa per part d’un equip multidisciplinari i a nivell de subconjunts, seguint la metodologia de creació de subconjunts definida per l’OFSTI. D’aquesta manera, el Diccionari compta amb la participació de professionals assistencials de diferents centres, programes i institucions, la llista detallada dels quals es pot consultar a la documentació de cada domini.

Els dominis del Diccionari que actualment estan disponibles es llisten a continuació:

 • Al·lèrgies (ES): Subconjunts de SNOMED CT que contenen trastorns i manifestacions al·lèrgiques, diferenciant si el tipus d’agent causal és medicamentós, alimentari o d’altre tipus.
 • Anatomia patològica (ES): Subconjunt i microglossari de SNOMED CT que conté els conceptes més freqüents d’anatomia patològica com morfologies o topologies.
 • Atributs de les prestacions (ES i CAT): Subconjunts de SNOMED CT que contenen els conceptes necessaris per complementar les prestacions de radiologia: lateralitat, posició/projecció/funcional, contrast radiològic i localització anatòmica.
 • Documents clínics (ES): Subconjunt de SNOMED CT que conté el llistat de documents publicables a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC).
 • Escales de valoració (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté les escales de valoració, sobretot dels àmbits de geriatria i cronicitat.
 • Full quirúrgic (CAT): Document de recomanació que detalla la informació que ha de tenir el full quirúrgic per a poder estructurar els procediments d’aquest àmbit en base a la classificació CIM-10-MC/SCP. El document es pot consultar al següent enllaç: Recomanació d’informació mínima del full quirúrgic.
 • Immunitzacions (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté les immunitzacions actives i passives i, per tant, vacunes, immunoglobulines i sèrums immunes.
 • Informe d’espirometria (ES): Subconjunt de SNOMED CT que conté els conceptes necessaris per a estructurar els camps i el contingut de l’informe d’espirometria publicable a la HCCC.
 • Informe de cribratge de càncer (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté els conceptes necessaris per a estructurar els camps i el contingut de l’informe de cribratge de càncer publicable a la HCCC.
 • Laboratori (CAT): Subconjunt de proves comparables LOINC per a fer-ne el seguiment independentment del centre que les realitzi (a través d’HCCC), i subconjunt de proves úniques LOINC, que només es realitzen una vegada a la vida del pacient (disponibles també a HCCC). El subconjunt de proves comparables inclou la part de serologia corresponent a la publicació de la microbiologia a Salut Pública. Ambdós subconjunts es poden descarrega al següent enllaç: Subconjunts de proves comparables i úniques LOINC.
 • Microbiologia (ES): Subconjunts de SNOMED CT que contenen els conceptes necessaris per a la notificació de la microbiologia a Salut Pública. La part de serologia està treballada dins el domini de laboratori.
 • Notificació de reaccions adverses a immunitzacions (ES): Subconjunt de SNOMED CT que conté els conceptes necessaris per a representar la informació de notificació de reaccions adverses a immunitzacions a Salut Pública.
 • Oftalmologia i neurologia (ES): Subconjunts de SNOMED CT que contenen els conceptes relatius a les exploracions oftalmològiques i neurològiques.
 • Prestacions (ES i CAT): Aquest domini està format per tres vocabularis controlats diferents que permeten representar les prestacions que es poden fer a l’atenció primària per part d’un/a infermer/a, un/a pediatra o un/a metge/essa, a més de les que es poden derivar entre l’atenció primària i l’especialitzada, així com entre centres d’atenció especialitzada:
 • Professions sanitàries (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté els grups de professionals sanitaris.
 • Serveis assistencials, especialitats i unitats funcionals (CAT): Catàlegs unificats de serveis assistencials, especialitats mèdiques i d’infermeria i unitats funcionals, disponibles en català al següent enllaç: Catàleg de serveis, especialitats i unitats.
 • Variables clíniques (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté les variables clíniques per a fer-ne el seguiment independentment del centre que les realitzi (a través d’HCCC).
 • WiFIS (ES): Agrupació de conceptes de SNOMED CT específics de la missatgeria WiFIS que s’utilitza la projecte IS3. Els subconjunts associats estan disponibles en castellà.

A l’àrea de descàrrega de SNOMED CT es poden obtenir tots els subconjunts de SNOMED CT del Diccionari clínic per a iSalut, així com la seva documentació associada.

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email