Diccionari Clínic per a iSalut

El Diccionari clínic per a iSalut és un projecte transversal que té per objectiu normalitzar el vocabulari del SISCAT (Sistema Sanitari Integrat de la Xarxa de Salut Pública de Catalunya) de manera que es pugui assolir la interoperabilitat semàntica entre els sistemes d’informació dels proveïdors, a diferents nivells assistencials. Aquesta interoperabilitat garanteix l’intercanvi de les dades sense que es perdi el seu significat, permetent-ne la representació i interpretació automàtica i inequívoca. L’objectiu final és donar suport a la presa de decisions clíniques al procés assistencial.

La base del diccionari és la terminologia clínica SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms). Aquest estàndard actua com a ontologia del diccionari, oferint una base homogènia per representar el coneixement. El diccionari també conté altres vocabularis controlats que ja s’utilitzen actualment al SISCAT, tant internacionals com locals (p.ex. CIM-9-MC, CIM-10, ISCO/CNO, LOINC, etc.), però la majoria estan mapejats a SNOMED CT per garantir la interoperabilitat semàntica dels continguts sense haver-los de substituir. Cada domini del diccionari es treballa a nivell de subconjunts, seguint la metodologia de creació de subconjunts definida per l’OFSTI.

El Diccionari clínic per a iSalut està dirigit per una comissió permanent que marca les línies d’actuació a seguir i les prioritats. Cada domini es treballa per part d’un equip multidisciplinari d’experts del Sistema Sanitari Català. D’aquesta manera, el diccionari compta amb la participació de professionals. assistencials de diferents centres, programes i institucions, la llista detallada dels quals es pot consultar a la documentació de cada domini.

Recursos

Dominis Planificats

El Diccionari clínic per a iSalut és un projecte transversal que té per objectiu normalitzar el vocabulari del...

Dominis Oberts iSalut

El Diccionari clínic per a iSalut és un projecte transversal que té per objectiu normalitzar el vocabulari del...

Dominis Disponibles

El Diccionari clínic per a iSalut és un projecte transversal que té per objectiu normalitzar el vocabulari del...

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email