Història clínica compartida a Catalunya (HC3)

La Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3)  és el model d’història clínica electrònica de Catalunya que permet que els centres assistencials comparteixin milions de documents clínics per facilitar el treball dels professionals sanitaris i millorar l’atenció als ciutadans.

El projecte, liderat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), engloba al conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació clínica i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial.

Els centres tenen l’opció d’enviar al repositori d’HC3 una còpia dels documents que volen compartir, o proporcionar un enllaç al seu arxiu local de documents. HC3 manté un índex d’aquests documents per tal de que puguin estar disponibles per a ser consultats. A més, proporciona les interfícies necessàries (visor i serveis web) per tal d’actualitzar i consultar aquesta informació.

Tenint en compte la varietat d’entitats existents en la sanitat catalana, amb sistemes d’informació diferents, HC3 és la base d’un model no d’uniformitat sinó de compatibilitat i interoperabilitat entre tots ells perquè puguin compartir la informació. A més, a HC3 només aquells professionals dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial que formen part de l’assistència del pacient poden accedir a les seves dades.

Amb el temps HC3 ha anat evolucionant (i continua evolucionant) per passar a ser un instrument estratègic en el model d’atenció integrada en les persones, on s’ha anat afegint nous tipus de documentació i serveis disponibles pels professionals.

En resum, HC3 té com a principals objectius:

  • Afavorir la continuïtat assistencial i contribuir a fomentar la cura de la pròpia salut.
  • Permetre l’accés a la informació i els serveis de manera més ràpida, flexible i còmode.
  • Augmentar el suport a l’activitat dels professionals a nivell assistencial i formatiu.
  • Generar més confiança dels pacients en referència a la seguretat de la informació.
  • Evitar la duplicitat de proves i millorar el control de les incompatibilitats medicamentoses.

L’OFSTI, de la Fundació TIC Salut Social, ha donat i continua donant suport en la definició i estandardització de diversos tipus de documents dels que actualment HC3 disposa i de nous tipus de documents que s’afegiran properament.

 

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email