Projecte Oficina de Projectes

LATITUD: Estratègia per al model d’atenció no presencial en clau d’innovació digital

LATITUD: Estratègia per al model d’atenció no presencial en clau d’innovació digital

Model d’Atenció No Presencial al SISCAT

 

“Les latituds ens permeten situar-nos en un espai determinat. L’atenció del futur es planteja en diferents espais d’interacció entre pacients i professionals, en un model d’atenció no presencial que es complementi amb l’atenció presencial.”

L’accés a la salut és un dret dels éssers humans. Amb l’objectiu de garantir la qualitat, accessibilitat i sostenibilitat dels serveis, els sistemes sanitaris d’arreu del món exploren l’ús de nous serveis i solucions digitals. El model sanitari a Catalunya, basat principalment en l’atenció presencial, ha experimentat un canvi sense precedents, incorporant de forma creixent eines i nous models d’atenció no presencial. Aquesta transformació, accelerada pel context de pandèmia, es recolza en una estratègia de salut que considera la innovació, el rol dels professionals i la participació de la ciutadania com a motors de canvi. El model d’atenció no presencial en clau d’innovació digital vol facilitar aquesta transformació en tots els àmbits rellevants.

La Fundació TIC Salut Social, per encàrrec del Departament de Salut, facilita la transformació digital de l’atenció social i sanitària mitjançant la definició d’una Estratègia per al Model d’Atenció No Presencial en clau digital

Model d’atenció no presencial

El model LATITUD s’ha construït mitjançant una metodologia àgil i participativa amb actors rellevants del sector (ciutadania, administració, proveïdors, professionals i entitats tecnològiques, antre altres). Aquest model d’atenció no presencial plantejat vol:

  • Garantir l’equitat, qualitat i sostenibilitat dels serveis sanitaris, tant des de la perspectiva de la ciutadania com del sistema sanitari, mitjançant l’ús d’eines i solucions d’atenció no presencial en clau digital,
  • Considerar tant els aspectes de la salut, els condicionants de la persona (socials, econòmics, competencials, de l’entorn, etc.), i els recursos assistencials disponibles, per tal de definir rutes assistencials adaptades a les necessitats, que permetin combinar l’atenció presencial i no presencial.

Per tal d’assolir aquests objectius, el model proposa com a pilars la centralitat en la persona i la orientació a les dades. Aquests pilars s’apliquen a través de rutes assistencials pactades amb el ciutadà. Finalment, el model contempla tots els àmbits d’intervenció en salut inclosos a la cadena de valor assistencial. Aquests àmbits son: la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, el diagnòstic, el tractament i el seguiment.

Objectius del model LATITUD

Objectius del model LATITUD

 

Estat de l’art en salut digital

L’anàlisi de l’estat de l’art sobre salut digital i atenció no presencial a Catalunya i d’altres sistemes d’arreu del món ha permés identificar necessitats actuals i incorporar coneixement internacional en la definició del model. Els principals resultats es recullen en una Anàlisi comparativa de models d’atenció no presencial en diferents sistemes sanitaris d’Europa i el món, en el que s’identifiquen models i bones pràctiques en diferents sistemes sanitaris. L’estudi mostra que la digitalització dels sistemes d’informació és l’àmbit amb més maduresa, mentre que les experiències en seguiment son més acotades i impulsades amb finançaments específics.

També cal destacar que els casos amb major maduresa en Salut Digital disposen d’entitats públiques impulsores de l’atenció no presencial. A més, s’han elaborat diferents monogràfics sobre projectes d’atenció no presencial a Catalunya que destaquen pel seu grau de maduresa i desplegament al territori. És el cas de la eConsulta a Atenció Primària, el projecte Teleictus i l’ús de la Teledermatologia.

Àmbits del model LATITUD

En base als resultats de l’anàlisi, es proposa un model centrat en la persona i que considera aspectes clínics i condicionants del seu entorn. Aquest model proposa complementar l’atenció presencial i no presencial segons la situació de la persona i els recursos assistencials disponibles. Per això es considera també el marc tecnològic per la integració d’eines digitals sota uns paràmetres d’interoperabilitat, seguretat i privacitat. En l’àmbit de l’avaluació, s’ha definit un model per mesurar de forma estandarditzada aspectes dels nous serveis digitals.

Des d’una perspectiva estratègica, es consideren aspectes de lideratge i governança per d’implementar l’estratègia i la seva evolució. Pel que fa al finançament, s’han tingut en compte aspectes que incentivin la innovació i la sostenibilitat dels serveis. Finalment, s’analitza el marc normatiu i legal, fonamental per garantir el compliments de la seguretat, protecció de dades i normativa vigent.

LATITUD, de la teoria a la pràctica

Des d’una vessant més pràctica, s’han elaborat unes recomanacions generals sobre l’aplicació de les eines d’atenció no presencial. Aquestes recomanacions responen a la necessitat de donar suport als professionals per identificar situacions on és aconsellable oferir aquest tipus d’atenció. També ofereixen consells d’ús i aspectes organitzatius dirigits a les direccions dels centres.

L’Àrea Assistencial i l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut i la Fundació TIC Salut i Social identifiquen la necessitat de posar a disposició dels proveïdors del SISCAT recomanacions d’ús dels canals d’atenció no presencial disponibles. Mitjançant una dinàmica de grups de treball amb professionals sanitaris de diversos hospitals del sistema públic de Salut, s’han elaborat continguts pràctics i consensuats.

Vista prèvies de les fitxes

Vista prèvies de les fitxes

Les recomanacions elaborades es poden consultar aquí:

*Les versions estan disponibles també en Castellà, en aquest enllaç.

Treball a futur

Els resultats del model LATITUD son un exemple del paper de la Fundació TIC Salut i Social com a facilitador de la transformació digital del sector sanitari. I per continuar aquesta tasca, ja s’estan plantejant noves línies de treball. En primer lloc, es vol potenciar l’acompanyament a professionals i direccions de centres en el desplegament d’aquestes eines d’atenció no presencial. En segon lloc, es vol aprofundir en la definició de noves rutes assistencials en clau digital. I finalment, es continuarà realitzant la tasca d’observació d’innovació i bones pràctiques, per tal de fer sistèmiques aquelles solucions que suposin un impacte positiu per la ciutadania i pel sistema sanitari públic a Catalunya.

Recursos

HL7 V2.x i CDA R2

HL7 V2.x és l’estàndard de missatgeria per a l’intercanvi de informació mèdica més utilitzat arreu del món. L’estàndard...

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email