Latitud

Pla Estratègic del Model de Serveis d’Atenció No Presencial al SISCAT

 

 

“Les latituds ens permeten situar-nos en un espai determinat. L’atenció del futur es planteja en diferents espais d’interacció entre pacients i professionals, en un model que complementi l’atenció presencial  i no presencial.”

L’accés a la salut és una de les prioritats marcades per tots els governs Europeus. Per fer front als reptes que planteja el context sòcio-econòmic actual, i amb l’objectiu de garantir la qualitat, accessibilitat i sostenibilitat dels serveis, els sistemes sanitaris estan explorant alternatives a través de l’ús de la telemedicina, entesa com a “ús de les telecomunicacions i la tecnologia de la informació per proporcionar una atenció sanitària a distància, no presencial”.

L’actual model sanitari català, basat principalment en l’atenció presencial, comença a contemplar un escenari diferent en el model d’atenció. Aquest canvi ve donat per una estratègia de salut que pivota en conceptes com la prevenció i l’atenció integrada, que suposen un paper més participatiu del ciutadà, un model de gestió més àgil, i la innovació com a motor de canvi. A més, l’augment de l’envelliment i les malalties cròniques requereix d’una atenció més flexible, que contempli escenaris de mobilitat, i que permeti una major personalització centrada en les persones i el seu entorn per un millor aprofitament de recursos.

En aquest context, la Fundació TIC Salut Social pren l’encàrrec de facilitar la transformació digital de l’assistència sanitària i social, proporcionant el coneixement, els processos participatius i les eines necessàries per elaborar una estratègia de telemedicina adequada al SISCAT. Aquesta estratègia ha de contemplar tant els aspectes a llarg termini, com el mig i curt termini pel seu desplegament al sistema. Els resultats del pla han de facilitar la presa de decisions a tots els nivells de prestació de servei, des de la definició de polítiques i catàlegs de prestacions, fins el desplegament, posada en marxa i sostenibilitat de les accions executades.

Per la consecució dels objectius d’aquest Pla Estratègic es considera la generació d’un seguit de productes. En primer lloc, es proporcionarà un informe amb l’estat de l’art a nivell local, nacional i internacional d’estratègies i implementació de serveis de telemedicina en sistemes públics similars al SISCAT. En segon lloc, es definirà un full de ruta amb l’estratègia i desplegament del model de serveis d’atenció no presencial al SISCAT en els pròxims 5 anys. Finalment, es proporcionarà un pla d’acció i recomanacions per la implementació del pla estratègic.

Aquests projecte es durà a terme mitjançant un procés dinàmic, amb una proposta metodològica basada en la interacció contínua amb els actors del sector, garantint l’acceptabilitat i la utilitat dels productes proporcionats per la presa de decisions en el desplegament de serveis de telemedicina al SISCAT.

Recursos

HL7 V2.x i CDA R2

HL7 V2.x és l’estàndard de missatgeria per a l’intercanvi de informació mèdica més utilitzat arreu del món. L’estàndard...

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email