Projecte Observatori

eCAP – ERGO

eCAP – ERGO

Anàlisi i avaluació de la usabilitat i acceptabilitat de l’eCAP

L’Estació clínica d’atenció primària (eCAP) és el programa d’història clínica informatitzada utilitzat per la major part dels professionals de la xarxa d’atenció primària. Es tracta d’una eina que facilita la gestió de les dades clíniques del pacient amb una visió integral, que dóna suport a la presa de decisions clíniques amb un alt nivell de seguretat i qualitat assistencial, i que aporta informació als professionals sobre els resultats de la seva activitat. L’ECAP està integrat amb Argos, amb els projectes d’història clínica compartida de Catalunya (HC3), de recepta electrònica i iS3. Des de la seva posada en funcionament l’any 2001, l’ECAP ha introduït millores constants i noves funcionalitats que ajuden els professionals al desenvolupament de la seva tasca assistencial.

A llarg del temps, els professionals de salut han anat identificant possibles millores en l’eCAP en quant a la usabilitat i acceptabilitat. Però, mai s’ha realitzat una anàlisi sistemàtica o una avaluació seguint una metodologia estructurada per poder determinar el que s’argumenta.

El projecte eCAP-ERGO és un encàrrec del Departament de Salut amb l’objeciu de realitzar una anàlisi i avaluació de la plataforma de l’eCAP. Aquesta anàlisi té com objectiu identificar les principals àrees de millora de la usabilitat i acceptabilitat de l’eCAP, i també ser una base per en un futur poder proposar evolucions del sistema.

Altres projectes

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email