Gestió del coneixement

  • Difondre coneixement com a catalitzador del canvi en els models de prestació de serveis assistencials.
  • Fomentar el treball en xarxa i la col·laboració dins el nostre ecosistema.

01. Transferència de coneixement

Realitzem transferència de coneixement mitjançant la divulgació científica i tecnològica a través d’informes, guies, manuals i publicacions.

02. Repositori de documents

En aquesta secció teniu recopilats tots els documents descarregables de la pàgina de TIC Salut Social.

Innovació
Transformació digital

Model de referència de l’atenció no presencial en clau digital

eConsulta

1145.3 Kb

Teleictus

767.8 Kb

Teledermatologia

602.7 Kb

Anàlisi de la salut digital al món

2265.4 Kb

Model de referència

2070.5 Kb

Recomanacions pels professionals sanitaris d’atenció primària

1181.2 Kb

Recomanacions per les direccions dels centres d’atenció primària

480 Kb

Recomanacions pels professionals sanitaris d’hospitals, sociosanitaris i salut mental i addiccions

1133.9 Kb

Recomanacions per les direccions dels centres hospitalaris, sociosanitaris i salut mental i addiccions

843 Kb

Les versions estan disponibles també en Castellà (Document ZIP)

4043.3 Kb

mHealth

Desenvolupament d'aplicacions en l'àmbit de la salut i l'atenció a la persona

2442 Kb

Eina de suport a la decisió per escollir el tipus de desenvolupament d’una App

33.1 Kb

Guia del procés d'acreditació per apps de salut o benestar

871.5 Kb

Criteris d'acreditació d'Apps de salut o benestar

0 Kb

Diccionari de variables mHealth

24.7 Kb

Interoperabilitat semàntica i de sistemes

Diccionari de variables mHealth

24.7 Kb

WiFIS v2.0.2

11176.9 Kb
Projectes
Informes

2021

Informe Mapa de Tendències en TIC i Social: Àrees Bàsiques de Serveis Socials

6511.5 Kb

2020

Anàlisi internacional en apps per al rastreig de contactes en el context de la pandèmia de COVID-19

11008.1 Kb

Informe Mapa de Tendències en TIC i Social: Àrees Bàsiques de Serveis Socials

3533.6 Kb

2019

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Realitat Virtual

9601.8 Kb

2018

Informe Mapa de Tendències 2018: Sistemes d'Informació

11342.6 Kb

Informe Mapa de Tendències 2018: Atenció a la ciutadania

3024.6 Kb

Informe Mapa de Tendències 2018: Innovació

3412 Kb
DPD Salut

Memòries d'activitat

Memòria DPD de Salut 2020

1274.9 Kb

Memòria DPD de Salut 2018-2019

1682.3 Kb

Guies

Avaluació dels aspectes derivats de la normativa de protecció de dades en projectes de recerca

1266 Kb

Guia sobre les tècniques i bones pràctiques de la pseudonimització

639.9 Kb

Guia de protecció de dades per a pacients i usuaris dels serveis de /Salut

3196.7 Kb

Fitxes

Atenció telefònica

677.9 Kb

Clàusules informatives

495.9 Kb

Dada personal, anonimitzada, pseudonimitzada i codificada

360.3 Kb

Supòsits d’ús de dades de recerca

393.4 Kb

Contingut del protocol de recerca

559.4 Kb

Responsable, encarregat, corresponsable

728.1 Kb

Bases legítimes per al tractament de les dades en l’àmbit de Salut

395.6 Kb

RGPD i Seguretat en Aplicacions i Sistemes

479.6 Kb

El tractament de dades a través de sistemes de videovigilància

0 Kb

Contractació i encarregats del tractament

984.4 Kb

Guia de violacions de seguretat

525.1 Kb

Informes

Informe sobre implicaciones legales para el desarrollo de un modelo de gestión de datos genéticos

1153.7 Kb

Sistemes biomètrics de fitxatge

488.7 Kb

Normativa

Instrucció 1/2018, de 16 de maig, sobre l’atribució temporal de funcions pròpies del delegat de protecció de dades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

166.7 Kb

Resolució de 19 de juliol de 2018, d’atribució de les funcions de delegat de protecció de dades a la Fundació Ticsalut i Social, mitjançant el seu director el senyor Josué Sallent Ribes

111.2 Kb

Eines

Eina de l'AIPD en Salut

1079.5 Kb

Metodologia d’aplicació de l’AIPD en Salut

3340.5 Kb

Guia de creació de la metodologia de l’AIPD en Salut

2999 Kb

Requisits de seguretat en aplicacions de salut - Indicacions d'ús

443.9 Kb
Transparència

Organització institucional i estructura administrativa

Estatuts

366.1 Kb

Organigrama 2021

54.6 Kb

Acords de Constitució

1837.2 Kb

Perfil i trajectòria professional del director

0 Kb

Agenda del director

1635.9 Kb

Estratègia i activitats

Memòria 2020

812.4 Kb

Memòria 2019

5058.8 Kb

Memòria 2018

1543.5 Kb

Memòria 2017

2927.3 Kb

Memòria 2016

12037.9 Kb

Memòria 2015

1079.8 Kb

Memòria 2014

5834.9 Kb

Memòria 2013

2516.4 Kb

Memòria 2012

2179.7 Kb

Gestió de recursos humans

Relació Lloc de treball (PENDENT)

0 Kb

Gestió econòmica, comptable i pressupostària

Pressupost 2020

0 Kb

Pressupost 2019

4788.7 Kb

Pressupost 2018

6231.2 Kb

Informació trimestral execució pressupost

4708.8 Kb

Liquidació de pressupost

0 Kb

Comptes anuals 2020

6207.6 Kb

Retribucions de personal directiu Departaments Generalitat de Catalunya, 2021

82.6 Kb

Convenis de col·laboració

Relació de convenis vigents

0 Kb

Informació sobre compliment i execució de convenis

0 Kb

03. Llocs web d'interès

Servidor Terminològic Social                  WIKI interoperabilitat

 

Projecte e-Motiph            Projecte Aptitude                   Projecte Incisive

04. Publicacions

Posem de relleu aquells articles científics que tracten sobre Salut Digital i que es relacionen amb el nostre territori en el context internacional.

 


López Seguí F, Pratdepàdua Bufill C, Rius Soler A, de San Pedro M, López Truño B, Aguiló Laine A, Martínez Roldán J, García Cuyàs F

Prescription and Integration of Accredited Mobile Apps in Catalan Health and Social Care: Protocol for the AppSalut Site Design

JMIR Res Protoc 2018;7(12):e11414

DOI: 10.2196/11414

PMID: 30578234

PMCID: 6320420

URL: https://www.researchprotocols.org/2018/12/e11414/

 


López Seguí F, Batlle Boada A, García García JJ, López Ulldemolins A, Achotegui del Arco A, Adroher Mas C, García Cuyàs F

Families’ Degree of Satisfaction With Pediatric Telehomecare: Interventional Prospective Pilot Study in Catalonia

JMIR Pediatr Parent 2020;3(1):e17517

DOI: 10.2196/17517

PMID: 32213471

URL: https://pediatrics.jmir.org/2020/1/e17517

 


Lopez Segui F, Pratdepadua Bufill C, Abdon Gimenez N, Martinez Roldan J, Garcia Cuyas F

The Prescription of Mobile Apps by Primary Care Teams: A Pilot Project in Catalonia

JMIR: Public Health Surveill 2020;6(2):e19106

DOI: 10.2196/10701

PMID: 29929948

PMCID: 6035343

URL: https://mhealth.jmir.org/2018/6/e10701/

 


Pérez Sust P, Solans O, Fajardo JC, Medina Peralta M, Rodenas P, Gabaldà J, Garcia Eroles L, Comella A, Velasco Muñoz C, Sallent Ribes J, Roma Monfa R, Piera-Jimenez J

Turning the Crisis Into an Opportunity: Digital Health Strategies Deployed During the COVID-19 Outbreak

JMIR: Mhealth Uhealth 2018;6(6):e10701

DOI: 10.2196/19106

PMID: 32339998

PMCID: 7199803

URL: https://publichealth.jmir.org/2020/2/e19106

 


Farrús, M.; Codina-Filbà, J.; Reixach, E.; Andrés, E.; Sans, M.; Garcia, N.; Vilaseca, J. Speech-Based Support

System to Supervise Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patient Status. Appl. Sci. 2021, 11, 7999

DOI: 10.3390/app11177999

URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/7999