VALORA

01. Dades del projecte

Àmbit: Privat.

Finaçament: 71.200 €

02. Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar el grau de satisfacció dels usuaris de la Plataforma Propeller en dispositius Ellipta, pacients amb asma i MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) i els seus professionals de referència de diversos Equips d’Atenció Primària del SAP Delta de Llobregat de la Gerència Territorial Costa de Ponent.

L’administració de fàrmacs per inhalació constitueix la base del tractament dels pacients amb MPOC i asma, i segons la literatura es calcula que el 70-80% dels pacients no usen l’inhalador correctament a causa de diversos factors com infrautilització del mateix, sobreutilització o bé per tècnica d’inhalació incorrecta. Per aquests motius, hi ha una gran necessitat per augmentar l’adherència al tractament inhalat, millorar la tècnica d’ús d’inhaladors i desenvolupar tècniques i mètodes per a una avaluació objectiva de l’adherència al tractament inhalat.

Un total de 60 pacients diagnosticats amb MPOC i/o asma amb els seus professionals de referència seran inclosos en el projecte. Els pacients utilitzaran la plataforma Propeller durant un període de 6 mesos.

Coordinador Clínic: Dr. Pere J. Simonet Aineto. SAP Delta Llobregat (ICS).

Coordinador Tècnic: Fundació TIC Salut Social (Departament de Salut).

Promotor: GlaxoSmithKline